Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ER4374-0002   BECKHOFF ER4374-0002   Thiết bị BECKHOFF ER4374-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER5101-0002   BECKHOFF ER5101-0002   Thiết bị BECKHOFF ER5101-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER5101-1002   BECKHOFF ER5101-1002   Thiết bị BECKHOFF ER5101-1002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER5151-0002   BECKHOFF ER5151-0002   Thiết bị BECKHOFF ER5151-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER6001-0002   BECKHOFF ER6001-0002   Thiết bị BECKHOFF ER6001-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER6002-0002   BECKHOFF ER6002-0002   Thiết bị BECKHOFF ER6002-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER7041-0002   BECKHOFF ER7041-0002   Thiết bị BECKHOFF ER7041-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER7041-1002   BECKHOFF ER7041-1002   Thiết bị BECKHOFF ER7041-1002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER7041-2002   BECKHOFF ER7041-2002   Thiết bị BECKHOFF ER7041-2002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER7041-3002   BECKHOFF ER7041-3002   Thiết bị BECKHOFF ER7041-3002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER7041-3102   BECKHOFF ER7041-3102   Thiết bị BECKHOFF ER7041-3102 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER7342-0002   BECKHOFF ER7342-0002   Thiết bị BECKHOFF ER7342-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER8309-1022   BECKHOFF ER8309-1022   Thiết bị BECKHOFF ER8309-1022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ERI1008-0001   BECKHOFF ERI1008-0001   Thiết bị BECKHOFF ERI1008-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ERI2338-0001   BECKHOFF ERI2338-0001   Thiết bị BECKHOFF ERI2338-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ERI2338-0002   BECKHOFF ERI2338-0002   Thiết bị BECKHOFF ERI2338-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ERI2339-0021   BECKHOFF ERI2339-0021   Thiết bị BECKHOFF ERI2339-0021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ERI2339-0022   BECKHOFF ERI2339-0022   Thiết bị BECKHOFF ERI2339-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ERI2809-0022   BECKHOFF ERI2809-0022   Thiết bị BECKHOFF ERI2809-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ERI3174-0002   BECKHOFF ERI3174-0002   Thiết bị BECKHOFF ERI3174-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
FM3312-B110-0000   BECKHOFF FM3312-B110-0000   Thiết bị BECKHOFF FM3312-B110-0000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
FM3312-B110-0010   BECKHOFF FM3312-B110-0010   Thiết bị BECKHOFF FM3312-B110-0010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
FM3312-B110-1000   BECKHOFF FM3312-B110-1000   Thiết bị BECKHOFF FM3312-B110-1000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
FM3312-B110-1010   BECKHOFF FM3312-B110-1010   Thiết bị BECKHOFF FM3312-B110-1010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
FM3312-B310-0000   BECKHOFF FM3312-B310-0000   Thiết bị BECKHOFF FM3312-B310-0000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam