Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

EPI1008-0001 Comtrol   BECKHOFF EPI1008-0001 Comtrol   Thiết bị BECKHOFF EPI1008-0001 Comtrol - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI1008-0002   BECKHOFF EPI1008-0002   Thiết bị BECKHOFF EPI1008-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI1008-0002 Comtrol   BECKHOFF EPI1008-0002 Comtrol   Thiết bị BECKHOFF EPI1008-0002 Comtrol - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI1809-0021   BECKHOFF EPI1809-0021   Thiết bị BECKHOFF EPI1809-0021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI1809-0022   BECKHOFF EPI1809-0022   Thiết bị BECKHOFF EPI1809-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2008-0001   BECKHOFF EPI2008-0001   Thiết bị BECKHOFF EPI2008-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2008-0001 Comtrol   BECKHOFF EPI2008-0001 Comtrol   Thiết bị BECKHOFF EPI2008-0001 Comtrol - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2008-0002   BECKHOFF EPI2008-0002   Thiết bị BECKHOFF EPI2008-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2008-0002 Comtrol   BECKHOFF EPI2008-0002 Comtrol   Thiết bị BECKHOFF EPI2008-0002 Comtrol - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2338-0001   BECKHOFF EPI2338-0001   Thiết bị BECKHOFF EPI2338-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2338-0001 Comtrol   BECKHOFF EPI2338-0001 Comtrol   Thiết bị BECKHOFF EPI2338-0001 Comtrol - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2338-0002   BECKHOFF EPI2338-0002   Thiết bị BECKHOFF EPI2338-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2338-0002 Comtrol   BECKHOFF EPI2338-0002 Comtrol   Thiết bị BECKHOFF EPI2338-0002 Comtrol - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2339-0021   BECKHOFF EPI2339-0021   Thiết bị BECKHOFF EPI2339-0021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2339-0022   BECKHOFF EPI2339-0022   Thiết bị BECKHOFF EPI2339-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2809-0021   BECKHOFF EPI2809-0021   Thiết bị BECKHOFF EPI2809-0021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI2809-0022   BECKHOFF EPI2809-0022   Thiết bị BECKHOFF EPI2809-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI3174-0002   BECKHOFF EPI3174-0002   Thiết bị BECKHOFF EPI3174-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI3174-0002 Comtrol   BECKHOFF EPI3174-0002 Comtrol   Thiết bị BECKHOFF EPI3174-0002 Comtrol - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI4374-0002   BECKHOFF EPI4374-0002   Thiết bị BECKHOFF EPI4374-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI4374-0002 Comtrol   BECKHOFF EPI4374-0002 Comtrol   Thiết bị BECKHOFF EPI4374-0002 Comtrol - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPP3752-0000   BECKHOFF EPP3752-0000   Thiết bị BECKHOFF EPP3752-0000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EQ1008-0002   BECKHOFF EQ1008-0002   Thiết bị BECKHOFF EQ1008-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EQ1809-0022   BECKHOFF EQ1809-0022   Thiết bị BECKHOFF EQ1809-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EQ2008-0002   BECKHOFF EQ2008-0002   Thiết bị BECKHOFF EQ2008-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam