FN063-SDK.4I.V7P1 - Quạt công nghiệp Ziehl-Abegg FN063-SDK.4I.V7P1 - Ziehl-Abegg Vietnam

FN063-SDK.4I.V7P1, Ziehl-Abegg FN063-SDK.4I.V7P1, Quạt công nghiệp Ziehl-Abegg FN063-SDK.4I.V7P1, Ziehl-Abegg Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Ziehl-Abegg Vietnam

Xuất xứ: Đức
PN: 141384
Fan Type: FN063-SDK.4I.V7P1
3~ 400V ±10% D/Y 50Hz P1 0,62/0,44kW
1,25/0,72A DI=15% 900/720/MIN COSY 0,72 70°C
3~ 400V ±10% D/Y 60Hz P1 0,94/0,52kW
1,6/0,88A DI=5% 980/640/MIN COSY 0,85 50°C
3~ 460V ±10% D/Y 60Hz P1 1,00/0,64kW
1,55/0,94A DI=5% 1040/730/MIN COSY 0,82 50°C
IP54 THCL 155
ErP konform 2015
N=41,6
statA=33,8%

 

KA132T57T9 - Đầu nối cho van KA1 series ATAM KA132T57T9 - ATAM Vietnam

KA132T57T9, ATAM KA132T57T9, Đầu nối cho van KA1 series ATAM KA132T57T9, ATAM Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối ATAM Vietnam

Xuất xứ: Italy
KA132T57T9 CONNECTOR
P18 2+T H12 TVS+LEDR 24V PG9 GPR+M3X32,5
Valve Connectors KA1 series with red transil
( replace for KA132D57T9 )

 

KA132D57T9 - Đầu nối cho van KA1 series ATAM KA132D57T9 - ATAM Vietnam

KA132D57T9, ATAM KA132D57T9, Đầu nối cho van KA1 series ATAM KA132D57T9, ATAM Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối ATAM Vietnam

Xuất xứ: Italy
KA132T54T9 CONNECTOR
P18 2+T H12 TVS+LEDY 24V PG9 GPR+M3X32,5
Valve Connectors KA1 series with  yellow transil
( replace for KA132D57T9 )

 

KA132T54T9 - Đầu nối cho van KA1 series ATAM KA132T54T9 - ATAM Vietnam

KA132T54T9, ATAM KA132T54T9, Đầu nối cho van KA1 series ATAM KA132T54T9, ATAM Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối ATAM Vietnam

Xuất xứ: Italy
KA132T54T9 CONNECTOR
P18 2+T H12 TVS+LEDY 24V PG9 GPR+M3X32,5
Valve Connectors KA1 series with  yellow transil
( replace for KA132D57T9 )