MV0000002350 - Biến tần STÖBER MV0000002350 - STÖBER Vietnam

MV0000002350, STÖBER MV0000002350, Biến tần STÖBER MV0000002350, STÖBER Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối STÖBER Vietnam

Xuất xứ: Đức
- Tên thiết bị: Biến tần/ bộ chuyển đổi STÖBER
- Mã đặt hàng: FDS5075A/L MV0000002350
FDS5075A/L Bộ chuyển đổi tần số POSIDRIVE® FDS 5000 series mang lại tiềm năng đổi mới cho các bộ truyền động cấp và định vị trục servo không đồng bộ. Tất cả các bộ chuyển đổi của STÖBER đều tuân theo tiêu chuẩn IE2 - EN 61800-9-2.

 

MV0000000158 - Biến tần STÖBER MV0000000158 - STÖBER Vietnam

MV0000000158, STÖBER MV0000000158, Biến tần STÖBER MV0000000158, STÖBER Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối STÖBER Vietnam

Xuất xứ: Đức
- Tên thiết bị: Biến tần/ bộ chuyển đổi STÖBER
- Mã đặt hàng: FDS5075A/L (MV0000000158)
FDS5075A/L Bộ chuyển đổi tần số POSIDRIVE® FDS 5000 series mang lại tiềm năng đổi mới cho các bộ truyền động cấp và định vị trục servo không đồng bộ. Tất cả các bộ chuyển đổi của STÖBER đều tuân theo tiêu chuẩn IE2 - EN 61800-9-2.

 

FDS5015A/L - Biến tần STÖBER FDS5015A/L - STÖBER Vietnam

FDS5015A/L, STÖBER FDS5015A/L, Biến tần STÖBER FDS5015A/L, STÖBER Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối STÖBER Vietnam

Xuất xứ: Đức
- Tên thiết bị: Biến tần/ bộ chuyển đổi STÖBER
- Mã đặt hàng: FDS5075A/L (MV0000000158)
FDS5075A/L Bộ chuyển đổi tần số POSIDRIVE® FDS 5000 series mang lại tiềm năng đổi mới cho các bộ truyền động cấp và định vị trục servo không đồng bộ. Tất cả các bộ chuyển đổi của STÖBER đều tuân theo tiêu chuẩn IE2 - EN 61800-9-2.

 

FDS5075A/L - Biến tần STÖBER FDS5075A/L - STÖBER Vietnam

FDS5075A/L, STÖBER FDS5075A/L, Biến tần STÖBER FDS5075A/L, STÖBER Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối STÖBER Vietnam

Xuất xứ: Đức
- Tên thiết bị: Biến tần/ bộ chuyển đổi STÖBER
- Mã đặt hàng: FDS5075A/L (MV0000002350)
FDS5075A/L Bộ chuyển đổi tần số POSIDRIVE® FDS 5000 series mang lại tiềm năng đổi mới cho các bộ truyền động cấp và định vị trục servo không đồng bộ. Tất cả các bộ chuyển đổi của STÖBER đều tuân theo tiêu chuẩn IE2 - EN 61800-9-2.

MV0000003406 - Biến tần STÖBER MV0000003406 - STÖBER Vietnam

MV0000003406, STÖBER MV0000003406, Biến tần STÖBER MV0000003406, STÖBER Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối STÖBER Vietnam

Xuất xứ: Đức
Thông số kĩ thuật MV0000003406 STÖBER:
─ Recommended motor power 4,00 kW
─ Rated current 3 x 6,0 A
─ Maximum current 250% @ 2s; 200% @ 5s
─ Input voltage 3x400V +32/-50% 50Hz
─ Input voltage 3x480V +10/-58% 60Hz
─ Protection class IP20
─ Operation For synchronous servo motor
─ Power supply Low Level, 24V external
─ Communication module DP 5000 PROFIBUS DP-V1
─ Software Standard
─ Version Version 5.6 or later
─ Application Standard application
─ Type electronics MDS 5040A

 

MDS5040A - Biến tần STÖBER MDS5040A - STÖBER Vietnam

MDS5040A, STÖBER MDS5040A, Biến tần STÖBER MDS5040A, STÖBER Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối STÖBER Vietnam

Xuất xứ: Đức
Thông số kĩ thuật MDS5040A STÖBER:
─ Recommended motor power 4,00 kW
─ Rated current 3 x 6,0 A
─ Maximum current 250% @ 2s; 200% @ 5s
─ Input voltage 3x400V +32/-50% 50Hz
─ Input voltage 3x480V +10/-58% 60Hz
─ Protection class IP20
─ Operation For synchronous servo motor
─ Power supply Low Level, 24V external
─ Communication module DP 5000 PROFIBUS DP-V1
─ Software Standard
─ Version Version 5.6 or later
─ Application Standard application
─ Type electronics MDS 5040A