Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

EP6228-0042   BECKHOFF EP6228-0042   Thiết bị BECKHOFF EP6228-0042 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP6228-3032   BECKHOFF EP6228-3032   Thiết bị BECKHOFF EP6228-3032 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP6228-3132   BECKHOFF EP6228-3132   Thiết bị BECKHOFF EP6228-3132 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP6228-3142   BECKHOFF EP6228-3142   Thiết bị BECKHOFF EP6228-3142 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP7041-0002   BECKHOFF EP7041-0002   Thiết bị BECKHOFF EP7041-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP7041-1002   BECKHOFF EP7041-1002   Thiết bị BECKHOFF EP7041-1002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP7041-2002   BECKHOFF EP7041-2002   Thiết bị BECKHOFF EP7041-2002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP7041-3002   BECKHOFF EP7041-3002   Thiết bị BECKHOFF EP7041-3002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP7041-3102   BECKHOFF EP7041-3102   Thiết bị BECKHOFF EP7041-3102 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP7047-1032   BECKHOFF EP7047-1032   Thiết bị BECKHOFF EP7047-1032 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP7211-0034   BECKHOFF EP7211-0034   Thiết bị BECKHOFF EP7211-0034 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP7211-0035   BECKHOFF EP7211-0035   Thiết bị BECKHOFF EP7211-0035 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP7342-0002   BECKHOFF EP7342-0002   Thiết bị BECKHOFF EP7342-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP7402-0057   BECKHOFF EP7402-0057   Thiết bị BECKHOFF EP7402-0057 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP8009-2032   BECKHOFF EP8009-2032   Thiết bị BECKHOFF EP8009-2032 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP8309-0022 Svendborg   BECKHOFF EP8309-0022 Svendborg   Thiết bị BECKHOFF EP8309-0022 Svendborg - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP8309-1022   BECKHOFF EP8309-1022   Thiết bị BECKHOFF EP8309-1022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP9128-0021   BECKHOFF EP9128-0021   Thiết bị BECKHOFF EP9128-0021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP9214-0023   BECKHOFF EP9214-0023   Thiết bị BECKHOFF EP9214-0023 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP9224-0023   BECKHOFF EP9224-0023   Thiết bị BECKHOFF EP9224-0023 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP9224-0037   BECKHOFF EP9224-0037   Thiết bị BECKHOFF EP9224-0037 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP9300-0022   BECKHOFF EP9300-0022   Thiết bị BECKHOFF EP9300-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP9521-0020   BECKHOFF EP9521-0020   Thiết bị BECKHOFF EP9521-0020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EP9576-1032   BECKHOFF EP9576-1032   Thiết bị BECKHOFF EP9576-1032 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EPI1008-0001   BECKHOFF EPI1008-0001   Thiết bị BECKHOFF EPI1008-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam