Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ER2038-0001   BECKHOFF ER2038-0001   Thiết bị BECKHOFF ER2038-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2038-0002   BECKHOFF ER2038-0002   Thiết bị BECKHOFF ER2038-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2308-0001   BECKHOFF ER2308-0001   Thiết bị BECKHOFF ER2308-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2308-0002   BECKHOFF ER2308-0002   Thiết bị BECKHOFF ER2308-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2318-0001   BECKHOFF ER2318-0001   Thiết bị BECKHOFF ER2318-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2318-0002   BECKHOFF ER2318-0002   Thiết bị BECKHOFF ER2318-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2328-0001   BECKHOFF ER2328-0001   Thiết bị BECKHOFF ER2328-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2328-0002   BECKHOFF ER2328-0002   Thiết bị BECKHOFF ER2328-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2338-0001   BECKHOFF ER2338-0001   Thiết bị BECKHOFF ER2338-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2338-0002   BECKHOFF ER2338-0002   Thiết bị BECKHOFF ER2338-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2338-1001   BECKHOFF ER2338-1001   Thiết bị BECKHOFF ER2338-1001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2338-1002   BECKHOFF ER2338-1002   Thiết bị BECKHOFF ER2338-1002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2339-0021   BECKHOFF ER2339-0021   Thiết bị BECKHOFF ER2339-0021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2339-0022   BECKHOFF ER2339-0022   Thiết bị BECKHOFF ER2339-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2349-0021   BECKHOFF ER2349-0021   Thiết bị BECKHOFF ER2349-0021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2349-0022   BECKHOFF ER2349-0022   Thiết bị BECKHOFF ER2349-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2624-0002   BECKHOFF ER2624-0002   Thiết bị BECKHOFF ER2624-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2809-0021   BECKHOFF ER2809-0021   Thiết bị BECKHOFF ER2809-0021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2809-0022   BECKHOFF ER2809-0022   Thiết bị BECKHOFF ER2809-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER3174-0002   BECKHOFF ER3174-0002   Thiết bị BECKHOFF ER3174-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER3184-0002   BECKHOFF ER3184-0002   Thiết bị BECKHOFF ER3184-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER3184-1002   BECKHOFF ER3184-1002   Thiết bị BECKHOFF ER3184-1002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER3204-0002   BECKHOFF ER3204-0002   Thiết bị BECKHOFF ER3204-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER3314-0002   BECKHOFF ER3314-0002   Thiết bị BECKHOFF ER3314-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER4174-0002   BECKHOFF ER4174-0002   Thiết bị BECKHOFF ER4174-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam