Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

EQ2339-0022   BECKHOFF EQ2339-0022   Thiết bị BECKHOFF EQ2339-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EQ2809-0022   BECKHOFF EQ2809-0022   Thiết bị BECKHOFF EQ2809-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EQ3174-0002   BECKHOFF EQ3174-0002   Thiết bị BECKHOFF EQ3174-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EQ3204-0002   BECKHOFF EQ3204-0002   Thiết bị BECKHOFF EQ3204-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
EQ3314-0002   BECKHOFF EQ3314-0002   Thiết bị BECKHOFF EQ3314-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1008-0001   BECKHOFF ER1008-0001   Thiết bị BECKHOFF ER1008-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1008-0002   BECKHOFF ER1008-0002   Thiết bị BECKHOFF ER1008-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1008-0022   BECKHOFF ER1008-0022   Thiết bị BECKHOFF ER1008-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1018-0001   BECKHOFF ER1018-0001   Thiết bị BECKHOFF ER1018-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1018-0002   BECKHOFF ER1018-0002   Thiết bị BECKHOFF ER1018-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1098-0001   BECKHOFF ER1098-0001   Thiết bị BECKHOFF ER1098-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1258-0001   BECKHOFF ER1258-0001   Thiết bị BECKHOFF ER1258-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1258-0002   BECKHOFF ER1258-0002   Thiết bị BECKHOFF ER1258-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1518-0001   BECKHOFF ER1518-0001   Thiết bị BECKHOFF ER1518-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1518-0002   BECKHOFF ER1518-0002   Thiết bị BECKHOFF ER1518-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1809-0021   BECKHOFF ER1809-0021   Thiết bị BECKHOFF ER1809-0021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1809-0022   BECKHOFF ER1809-0022   Thiết bị BECKHOFF ER1809-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1819-0021   BECKHOFF ER1819-0021   Thiết bị BECKHOFF ER1819-0021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER1819-0022   BECKHOFF ER1819-0022   Thiết bị BECKHOFF ER1819-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2008-0001   BECKHOFF ER2008-0001   Thiết bị BECKHOFF ER2008-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2008-0002   BECKHOFF ER2008-0002   Thiết bị BECKHOFF ER2008-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2008-0022   BECKHOFF ER2008-0022   Thiết bị BECKHOFF ER2008-0022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2028-0001   BECKHOFF ER2028-0001   Thiết bị BECKHOFF ER2028-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2028-0002   BECKHOFF ER2028-0002   Thiết bị BECKHOFF ER2028-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ER2028-1032   BECKHOFF ER2028-1032   Thiết bị BECKHOFF ER2028-1032 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam