Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T90-1200G - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T90-900G, 68020909, MLC500T90-1050G, 68020910, MLC500T90-1200G, 68020912, MLC500T90-1350G, 68020913, MLC500T90-1500G, 68020915, MLC500T90-1650G, 68020916, MLC500T90-1800G, 68020918, MLC500T14-300MG, 68022103

Combination product

MLC520R90-900G

Part no.: 68021909
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-900G

Part no.: 68020909
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1050G

Part no.: 68021910
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1050G

Part no.: 68020910
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1200G

Part no.: 68021912
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1200G

Part no.: 68020912
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1350G

Part no.: 68021913
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1350G

Part no.: 68020913
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1500G

Part no.: 68021915
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1500G

Part no.: 68020915
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1650G

Part no.: 68021916
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1650G

Part no.: 68020916
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1800G

Part no.: 68021918
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1800G

Part no.: 68020918
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-300MG

Part no.: 68023103
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-300MG

Part no.: 68022103
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T90-900G, 68020909, MLC500T90-1050G, 68020910, MLC500T90-1200G, 68020912, MLC500T90-1350G, 68020913, MLC500T90-1500G, 68020915, MLC500T90-1650G, 68020916, MLC500T90-1800G, 68020918, MLC500T14-300MG, 68022103, MLC520R90-900G, 68021909, MLC520R90-1050G, 68021910, MLC520R90-1200G, 68021912, MLC520R90-1350G, 68021913, MLC520R90-1500G, 68021915, MLC520R90-1650G, 68021916, MLC520R90-1800G, 68021918, MLC520R14-300MG, 68023103