Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T30-1800G - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T30-1500G, 68020315, MLC500T30-1650G, 68020316, MLC500T30-1800G, 68020318, MLC500T40-150G, 68020401, MLC500T40-225G, 68020402, MLC500T40-300G, 68020403, MLC500T40-450G, 68020404, MLC500T40-600G, 68020406, MLC500T40-750G, 68020407, MLC500T40-900G, 68020409

Combination product

MLC520R30-1500G

Part no.: 68021315
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1500G

Part no.: 68020315
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1650G

Part no.: 68021316
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1650G

Part no.: 68020316
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1800G

Part no.: 68021318
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1800G

Part no.: 68020318
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-150G

Part no.: 68021401
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-150G

Part no.: 68020401
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-225G

Part no.: 68021402
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-225G

Part no.: 68020402
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-300G

Part no.: 68021403
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-300G

Part no.: 68020403
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-450G

Part no.: 68021404
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-450G

Part no.: 68020404
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-600G

Part no.: 68021406
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-600G

Part no.: 68020406
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-750G

Part no.: 68021407
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-750G

Part no.: 68020407
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-900G

Part no.: 68021409
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-900G

Part no.: 68020409
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T30-1500G, 68020315, MLC500T30-1650G, 68020316, MLC500T30-1800G, 68020318, MLC500T40-150G, 68020401, MLC500T40-225G, 68020402, MLC500T40-300G, 68020403, MLC500T40-450G, 68020404, MLC500T40-600G, 68020406, MLC500T40-750G, 68020407, MLC500T40-900G, 68020409, MLC520R30-1500G, 68021315, MLC520R30-1650G, 68021316, MLC520R30-1800G, 68021318, MLC520R40-150G, 68021401, MLC520R40-225G, 68021402, MLC520R40-300G, 68021403, MLC520R40-450G, 68021404, MLC520R40-600G, 68021406, MLC520R40-750G, 68021407, MLC520R40-900G, 68021409