Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T20-1500G - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T20-1200G, 68020212, MLC500T20-1350G, 68020213, MLC500T20-1500G, 68020215, MLC500T20-1650G, 68020216, MLC500T20-1800G, 68020218

Combination product

MLC520R20-1200G

Part no.: 68021212
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1200G

Part no.: 68020212
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1350G

Part no.: 68021213
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1350G

Part no.: 68020213
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1500G

Part no.: 68021215
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1500G

Part no.: 68020215
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1650G

Part no.: 68021216
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1650G

Part no.: 68020216
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1800G

Part no.: 68021218
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1800G

Part no.: 68020218
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T20-1200G, 68020212, MLC500T20-1350G, 68020213, MLC500T20-1500G, 68020215, MLC500T20-1650G, 68020216, MLC500T20-1800G, 68020218, MLC520R20-1200G, 68021212, MLC520R20-1350G, 68021213, MLC520R20-1500G, 68021215, MLC520R20-1650G, 68021216, MLC520R20-1800G, 68021218