Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T40-1350G - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T40-1050G, 68020410, MLC500T40-1200G, 68020412, MLC500T40-1350G, 68020413, MLC500T40-1500G, 68020415, MLC500T40-1650G, 68020416, MLC500T40-1800G, 68020418, MLC500T90-450G, 68020904, MLC500T90-600G, 68020906, MLC500T90-750G, 68020907

Combination product

MLC520R40-1050G

Part no.: 68021410
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1050G

Part no.: 68020410
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1200G

Part no.: 68021412
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1200G

Part no.: 68020412
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1350G

Part no.: 68021413
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1350G

Part no.: 68020413
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1500G

Part no.: 68021415
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1500G

Part no.: 68020415
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1650G

Part no.: 68021416
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1650G

Part no.: 68020416
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1800G

Part no.: 68021418
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1800G

Part no.: 68020418
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-450G

Part no.: 68021904
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-450G

Part no.: 68020904
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-600G

Part no.: 68021906
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-600G

Part no.: 68020906
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-750G

Part no.: 68021907
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-750G

Part no.: 68020907
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T40-1050G, 68020410, MLC500T40-1200G, 68020412, MLC500T40-1350G, 68020413, MLC500T40-1500G, 68020415, MLC500T40-1650G, 68020416, MLC500T40-1800G, 68020418, MLC500T90-450G, 68020904, MLC500T90-600G, 68020906, MLC500T90-750G, 68020907, MLC520R40-1050G, 68021410, MLC520R40-1200G, 68021412, MLC520R40-1350G, 68021413, MLC520R40-1500G, 68021415, MLC520R40-1650G, 68021416, MLC520R40-1800G, 68021418, MLC520R90-450G, 68021904, MLC520R90-600G, 68021906, MLC520R90-750G, 68021907