Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T40-1350MG - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T40-1050MG, 68022410, MLC500T40-1200MG, 68022412, MLC500T40-1350MG, 68022413, MLC500T40-1500MG, 68022415, MLC500T40-1650MG, MLC500T40-1650MG, MLC500T40-1800MG, 68022418, MLC500T90-450MG, 68022904, MLC500T90-600MG, 68022906, MLC500T90-750MG, 68022907, MLC500T90-900MG, 68022909

Combination product

MLC520R40-1050MG

Part no.: 68023410
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1050MG

Part no.: 68022410
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1200MG

Part no.: 68023412
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1200MG

Part no.: 68022412
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1350MG

Part no.: 68023413
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1350MG

Part no.: 68022413
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1500MG

Part no.: 68023415
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1500MG

Part no.: 68022415
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1650MG

Part no.: 68023416
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1650MG

Part no.: 68022416
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-1800MG

Part no.: 68023418
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1800MG

Part no.: 68022418
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-450MG

Part no.: 68023904
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-450MG

Part no.: 68022904
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-600MG

Part no.: 68023906
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-600MG

Part no.: 68022906
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-750MG

Part no.: 68023907
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-750MG

Part no.: 68022907
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-900MG

Part no.: 68023909
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-900MG

Part no.: 68022909
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T40-1050MG, 68022410, MLC500T40-1200MG, 68022412, MLC500T40-1350MG, 68022413, MLC500T40-1500MG, 68022415, MLC500T40-1650MG, MLC500T40-1650MG, MLC500T40-1800MG, 68022418, MLC500T90-450MG, 68022904, MLC500T90-600MG, 68022906, MLC500T90-750MG, 68022907, MLC500T90-900MG, 68022909, MLC520R40-1050MG, 68023410, MLC520R40-1200MG, 68023412, MLC520R40-1350MG, 68023413, MLC520R40-1500MG, 68023415, MLC520R40-1650MG, 68023416, MLC520R40-1800MG, 68023418, MLC520R90-450MG, 68023904, MLC520R90-600MG, 68023906, MLC520R90-750MG, 68023907, MLC520R90-900MG, 68023909