Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T14-750MG - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T14-450MG, 68022104, MLC500T14-600MG, 68022106, MLC500T14-750MG, 68022107, MLC500T14-900MG, 68022109, MLC500T14-1050MG, 68022110, MLC500T14-1200MG, 68022112, MLC500T14-1350MG, 68022113, MLC500T14-1500MG, 68022115

Combination product

MLC520R14-450MG

Part no.: 68023104
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-450MG

Part no.: 68022104
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-600MG

Part no.: 68023106
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-600MG

Part no.: 68022106
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-750MG

Part no.: 68023107
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-750MG

Part no.: 68022107
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-900MG

Part no.: 68023109
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-900MG

Part no.: 68022109
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1050MG

Part no.: 68023110
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1050MG

Part no.: 68022110
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1200MG

Part no.: 68023112
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1200MG

Part no.: 68022112
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1350MG

Part no.: 68023113
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1350MG

Part no.: 68022113
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1500MG

Part no.: 68023115
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1500MG

Part no.: 68022115
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T14-450MG, 68022104, MLC500T14-600MG, 68022106, MLC500T14-750MG, 68022107, MLC500T14-900MG, 68022109, MLC500T14-1050MG, 68022110, MLC500T14-1200MG, 68022112, MLC500T14-1350MG, 68022113, MLC500T14-1500MG, 68022115, MLC520R14-450MG, 68023104, MLC520R14-600MG, 68023106, MLC520R14-750MG, 68023107, MLC520R14-900MG, 68023109, MLC520R14-1050MG, 68023110, MLC520R14-1200MG, 68023112, MLC520R14-1350MG, 68023113, MLC520R14-1500MG, 68023115