Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T30-1500MG - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T30-1200MG, 68022312, MLC500T30-1350MG, 68022313, MLC500T30-1500MG, 68022315, MLC500T30-1650MG, 68022316, MLC500T30-1800MG, 68022318, MLC500T40-300MG, 68022403, MLC500T40-450MG, 68022404, MLC500T40-600MG, 68022406, MLC500T40-750MG, 68022407, MLC500T40-900MG, 68022409

Combination product

MLC520R30-1200MG

Part no.: 68023312
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1200MG

Part no.: 68022312
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1350MG

Part no.: 68023313
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1350MG

Part no.: 68022313
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1500MG

Part no.: 68023315
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1500MG

Part no.: 68022315
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1650MG

Part no.: 68023316
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1650MG

Part no.: 68022316
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1800MG

Part no.: 68023318
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1800MG

Part no.: 68022318
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-300MG

Part no.: 68023403
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-300MG

Part no.: 68022403
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-450MG

Part no.: 68023404
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-450MG

Part no.: 68022404
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-600MG

Part no.: 68023406
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-600MG

Part no.: 68022406
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-750MG

Part no.: 68023407
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-750MG

Part no.: 68022407
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R40-900MG

Part no.: 68023409
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-900MG

Part no.: 68022409
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T30-1200MG, 68022312, MLC500T30-1350MG, 68022313, MLC500T30-1500MG, 68022315, MLC500T30-1650MG, 68022316, MLC500T30-1800MG, 68022318, MLC500T40-300MG, 68022403, MLC500T40-450MG, 68022404, MLC500T40-600MG, 68022406, MLC500T40-750MG, 68022407, MLC500T40-900MG, 68022409, MLC520R30-1200MG, 68023312, MLC520R30-1350MG, 68023313, MLC520R30-1500MG, 68023315, MLC520R30-1650MG, 68023316, MLC520R30-1800MG, 68023318, MLC520R40-300MG, 68023403, MLC520R40-450MG, 68023404, MLC520R40-600MG, 68023406, MLC520R40-750MG, 68023407, MLC520R40-900MG, 68023409