Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T30-600-EX2 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T20-1500-EX2, 68040215, MLC500T20-1650-EX2, 68040216, MLC500T30-600-EX2, 68040306, MLC500T30-750-EX2, 68040307, MLC500T30-900-EX2, 68040309, MLC500T30-1050-EX2, 68040310, MLC500T30-1200-EX2, 68040312

Combination product

MLC520R20-1500-EX2

Part no.: 68042215
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1500-EX2

Part no.: 68040215
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 9 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1650-EX2

Part no.: 68042216
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1650-EX2

Part no.: 68040216
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520R20-1800-EX2

Part no.: 68042218
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-600-EX2

Part no.: 68042306
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-600-EX2

Part no.: 68040306
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-750-EX2

Part no.: 68042307
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-750-EX2

Part no.: 68040307
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-900-EX2

Part no.: 68042309
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-900-EX2

Part no.: 68040309
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1050-EX2

Part no.: 68042310
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1050-EX2

Part no.: 68040310
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1200-EX2

Part no.: 68042312
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1200-EX2

Part no.: 68040312
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T20-1500-EX2, 68040215, MLC500T20-1650-EX2, 68040216, MLC500T30-600-EX2, 68040306, MLC500T30-750-EX2, 68040307, MLC500T30-900-EX2, 68040309, MLC500T30-1050-EX2, 68040310, MLC500T30-1200-EX2, 68040312, MLC520R20-1500-EX2, 68042215, MLC520R20-1650-EX2, 68042216, MLC520R20-1800-EX2, 68042218, MLC520R30-600-EX2, 68042306, MLC520R30-750-EX2, 68042307, MLC520R30-900-EX2, 68042309, MLC520R30-1050-EX2, MLC520R30-1200-EX2, 68042312