Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T20-600-EX2 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T90-1800MG, 68022918, MLC500T20-450-EX2, 68040204, MLC500T20-600-EX2, 68040206, MLC500T20-750-EX2, 68040207, MLC500T20-900-EX2, 68040209, MLC500T20-1050-EX2, 68040210, MLC500T20-1200-EX2, 68040212, MLC500T20-1350-EX2, 68040213

Combination product

MLC520R90-1800MG

Part no.: 68023918
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1800MG

Part no.: 68022918
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-450-EX2

Part no.: 68042204
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-450-EX2

Part no.: 68040204
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-600-EX2

Part no.: 68042206
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-600-EX2

Part no.: 68040206
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 9 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-750-EX2

Part no.: 68042207
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-750-EX2

Part no.: 68040207
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 9 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-900-EX2

Part no.: 68042209
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-900-EX2

Part no.: 68040209
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 9 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1050-EX2

Part no.: 68042210
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1050-EX2

Part no.: 68040210
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 9 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1200-EX2

Part no.: 68042212
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1200-EX2

Part no.: 68040212
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 9 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1350-EX2

Part no.: 68042213
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1350-EX2

Part no.: 68040213
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 9 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T90-1800MG, 68022918, MLC500T20-450-EX2, 68040204, MLC500T20-600-EX2, 68040206, MLC500T20-750-EX2, 68040207, MLC500T20-900-EX2, 68040209, MLC500T20-1050-EX2, 68040210, MLC500T20-1200-EX2, 68040212, MLC500T20-1350-EX2, 68040213, MLC520R90-1800MG, 68023918, MLC520R20-450-EX2, 68042204, MLC520R20-600-EX2, 68042206, MLC520R20-750-EX2, 68042207, MLC520R20-900-EX2, 68042209, MLC520R20-1050-EX2, 68042210, MLC520R20-1200-EX2, 68042212, MLC520R20-1350-EX2, 68042213