Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC520R90-1200MG - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC520R90-1050MG, 68023910, MLC500T90-1050MG, 68022910, MLC520R90-1200MG, 68023912, MLC500T90-1200MG, 68022912, MLC520R90-1350MG, 68023913, MLC500T90-1350MG, 68022913, MLC520R90-1500MG, 68023915, MLC500T90-1500MG, 68022915, MLC520R90-1650MG, 68023916, MLC500T90-1650MG, 68022916

Combination product

MLC520R90-1050MG

Part no.: 68023910
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1050MG

Part no.: 68022910
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1200MG

Part no.: 68023912
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1200MG

Part no.: 68022912
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1350MG

Part no.: 68023913
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1350MG

Part no.: 68022913
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1500MG

Part no.: 68023915
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1500MG

Part no.: 68022915
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R90-1650MG

Part no.: 68023916
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-1650MG

Part no.: 68022916
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá