Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T30-1800-EX2 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T30-1350-EX2, 68040313, MLC500T30-1500-EX2, 68040315, MLC500T30-1800-EX2, 68040318, MLC500T14-150, 68000101, MLC500T14-300, 68000103, MLC500T14-450, 68000104, MLC500T14-600, 68000106, MLC500T14-750, 68000107, MLC500T14-900, 68000109, MLC500T14-1050, 68000110

Combination product

MLC520R30-1350-EX2

Part no.: 68042313
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1350-EX2

Part no.: 68040313
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1500-EX2

Part no.: 68042315
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1500-EX2

Part no.: 68040315
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1800-EX2

Part no.: 68042318
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1800-EX2

Part no.: 68040318
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-150

Part no.: 68003101
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-150

Part no.: 68000101
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-300

Part no.: 68003103
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-300

Part no.: 68000103
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-450

Part no.: 68003104
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-450

Part no.: 68000104
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-600

Part no.: 68003106
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-600

Part no.: 68000106
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-750

Part no.: 68003107
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-750

Part no.: 68000107
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-900

Part no.: 68003109
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-900

Part no.: 68000109
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-1050

Part no.: 68003110
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1050

Part no.: 68000110
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T30-1350-EX2, 68040313, MLC500T30-1500-EX2, 68040315, MLC500T30-1800-EX2, 68040318, MLC500T14-150, 68000101, MLC500T14-300, 68000103, MLC500T14-450, 68000104, MLC500T14-600, 68000106, MLC500T14-750, 68000107, MLC500T14-900, 68000109, MLC500T14-1050, 68000110, MLC520R30-1350-EX2, 68042313, MLC520R30-1500-EX2, 68042315, MLC520R30-1800-EX2, 68042318, MLC530R14-150, 68003101, MLC530R14-300, 68003103, MLC530R14-450, 68003104, MLC530R14-600, 68003106, MLC530R14-750, 68003107, MLC530R14-900, 68003109, MLC530R14-1050, 68003110