Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T20-450 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T20-225, 68000202, MLC500T20-300, 68000203, MLC500T20-450, 68000204, MLC500T20-600, 68000206, MLC500T20-750, 68000207, MLC500T20-900, 68000209, MLC500T20-1050, 68000210, MLC500T20-1200, 68000212, MLC500T20-1350, 68000213, MLC500T20-1500, 68000215

Combination product

MLC530R20-225

Part no.: 68003202
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-225

Part no.: 68000202
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-300

Part no.: 68003203
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-300

Part no.: 68000203
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-450

Part no.: 68003204
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-450

Part no.: 68000204
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-600

Part no.: 68003206
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-600

Part no.: 68000206
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-750

Part no.: 68003207
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-750

Part no.: 68000207
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-900

Part no.: 68003209
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-900

Part no.: 68000209
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-1050

Part no.: 68003210
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1050

Part no.: 68000210
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-1200

Part no.: 68003212
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1200

Part no.: 68000212
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-1350

Part no.: 68003213
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1350

Part no.: 68000213
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-1500

Part no.: 68003215
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1500

Part no.: 68000215
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T20-225, 68000202, MLC500T20-300, 68000203, MLC500T20-450, 68000204, MLC500T20-600, 68000206, MLC500T20-750, 68000207, MLC500T20-900, 68000209, MLC500T20-1050, 68000210, MLC500T20-1200, 68000212, MLC500T20-1350, 68000213, MLC500T20-1500, 68000215, MLC530R20-225, 68003202, MLC530R20-300, 68003203, MLC530R20-450, 68003204, MLC530R20-600, 68003206, MLC530R20-750, 68003207, MLC530R20-900, 68003209, MLC530R20-1050, 68003210, MLC530R20-1200, 68003212, MLC530R20-1350, 68003213, MLC530R20-1500, 68003215