Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T14-3000 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T14-2700, 68000127, MLC500T14-2850, 68000128, MLC500T14-3000, 68000130, MLC500T14-300/V, 68000133, MLC500T14-450/V, 68000134, MLC500T14-600/V, 68000136, MLC500T14-750/V, 68000137, MLC500T14-900/V, 68000139, MLC500T20-150, 68000201

Combination product

MLC530R14-2700

Part no.: 68003127
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2700

Part no.: 68000127
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-2850

Part no.: 68003128
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2850

Part no.: 68000128
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-3000

Part no.: 68003130
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-3000

Part no.: 68000130
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-300/V

Part no.: 68003133
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-300/V

Part no.: 68000133
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-450/V

Part no.: 68003134
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-450/V

Part no.: 68000134
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-600/V

Part no.: 68003136
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-600/V

Part no.: 68000136
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-750/V

Part no.: 68003137
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-750/V

Part no.: 68000137
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-900/V

Part no.: 68003139
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-900/V

Part no.: 68000139
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-150

Part no.: 68003201
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-150

Part no.: 68000201
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T14-2700, 68000127, MLC500T14-2850, 68000128, MLC500T14-3000, 68000130, MLC500T14-300/V, 68000133, MLC500T14-450/V, 68000134, MLC500T14-600/V, 68000136, MLC500T14-750/V, 68000137, MLC500T14-900/V, 68000139, MLC500T20-150, 68000201, MLC530R14-2700, 68003127, MLC530R14-2850, 68003128, MLC530R14-3000, 68003130, MLC530R14-300/V, 68003133, MLC530R14-450/V, 68003134, MLC530R14-600/V, 68003136, MLC530R14-750/V, 68003137, MLC530R14-900/V, 68003139, MLC530R20-150, 68003201