Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T14-1500 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T14-1200, 68000112, MLC500T14-1350, 68000113, MLC500T14-1500, 68000115, MLC500T14-1650, 68000116, MLC500T14-1800, 68000118, MLC500T14-1950, 68000119, MLC500T14-2100, 68000121, MLC500T14-2250, 68000122, MLC500T14-2400, 68000124, MLC500T14-2550, 68000125

Combination product

MLC530R14-1200

Part no.: 68003112
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1200

Part no.: 68000112
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-1350

Part no.: 68003113
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1350

Part no.: 68000113
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-1500

Part no.: 68003115
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1500

Part no.: 68000115
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-1650

Part no.: 68003116
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1650

Part no.: 68000116
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-1800

Part no.: 68003118
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1800

Part no.: 68000118
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-1950

Part no.: 68003119
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1950

Part no.: 68000119
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-2100

Part no.: 68003121
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2100

Part no.: 68000121
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-2250

Part no.: 68003122
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2250

Part no.: 68000122
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-2400

Part no.: 68003124
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2400

Part no.: 68000124
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14-2550

Part no.: 68003125
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-2550

Part no.: 68000125
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T14-1200, 68000112, MLC500T14-1350, 68000113, MLC500T14-1500, 68000115, MLC500T14-1650, 68000116, MLC500T14-1800, 68000118, MLC500T14-1950, 68000119, MLC500T14-2100, 68000121, MLC500T14-2250, 68000122, MLC500T14-2400, 68000124, MLC500T14-2550, 68000125, MLC530R14-1200, 68003112, MLC530R14-1350, 68003113, MLC530R14-1500, 68003115, MLC530R14-1650, 68003116, MLC530R14-1800, 68003118, MLC530R14-1950, 68003119, MLC530R14-2100, 68003121, MLC530R14-2250, 68003122, MLC530R14-2400, 68003124, MLC530R14-2550, 68003125