Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

IE3202   BECKHOFF IE3202   Thiết bị BECKHOFF IE3202 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE3312   BECKHOFF IE3312   Thiết bị BECKHOFF IE3312 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE4112   BECKHOFF IE4112   Thiết bị BECKHOFF IE4112 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE4132   BECKHOFF IE4132   Thiết bị BECKHOFF IE4132 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE4404-0010-Festo   BECKHOFF IE4404-0010-Festo   Thiết bị BECKHOFF IE4404-0010-Festo - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE4414   BECKHOFF IE4414   Thiết bị BECKHOFF IE4414 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE5009   BECKHOFF IE5009   Thiết bị BECKHOFF IE5009 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE5109   BECKHOFF IE5109   Thiết bị BECKHOFF IE5109 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE6002   BECKHOFF IE6002   Thiết bị BECKHOFF IE6002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE6012   BECKHOFF IE6012   Thiết bị BECKHOFF IE6012 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE6022   BECKHOFF IE6022   Thiết bị BECKHOFF IE6022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B110   BECKHOFF IL2300-B110   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B110 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B200   BECKHOFF IL2300-B200   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B310   BECKHOFF IL2300-B310   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B310 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B318   BECKHOFF IL2300-B318   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B318 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B510   BECKHOFF IL2300-B510   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B510 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B518   BECKHOFF IL2300-B518   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B518 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B520   BECKHOFF IL2300-B520   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B520 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B528   BECKHOFF IL2300-B528   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B528 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B900   BECKHOFF IL2300-B900   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B900 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B903   BECKHOFF IL2300-B903   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B903 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-B905   BECKHOFF IL2300-B905   Thiết bị BECKHOFF IL2300-B905 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-C310   BECKHOFF IL2300-C310   Thiết bị BECKHOFF IL2300-C310 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2300-C900   BECKHOFF IL2300-C900   Thiết bị BECKHOFF IL2300-C900 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IL2301-B110   BECKHOFF IL2301-B110   Thiết bị BECKHOFF IL2301-B110 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam