Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

IE2021   BECKHOFF IE2021   Thiết bị BECKHOFF IE2021 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2022   BECKHOFF IE2022   Thiết bị BECKHOFF IE2022 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2040   BECKHOFF IE2040   Thiết bị BECKHOFF IE2040 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2041   BECKHOFF IE2041   Thiết bị BECKHOFF IE2041 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2042   BECKHOFF IE2042   Thiết bị BECKHOFF IE2042 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2300   BECKHOFF IE2300   Thiết bị BECKHOFF IE2300 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2301   BECKHOFF IE2301   Thiết bị BECKHOFF IE2301 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2302   BECKHOFF IE2302   Thiết bị BECKHOFF IE2302 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2310   BECKHOFF IE2310   Thiết bị BECKHOFF IE2310 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2311   BECKHOFF IE2311   Thiết bị BECKHOFF IE2311 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2312   BECKHOFF IE2312   Thiết bị BECKHOFF IE2312 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2320   BECKHOFF IE2320   Thiết bị BECKHOFF IE2320 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2321   BECKHOFF IE2321   Thiết bị BECKHOFF IE2321 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2322   BECKHOFF IE2322   Thiết bị BECKHOFF IE2322 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2330   BECKHOFF IE2330   Thiết bị BECKHOFF IE2330 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2331   BECKHOFF IE2331   Thiết bị BECKHOFF IE2331 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2332   BECKHOFF IE2332   Thiết bị BECKHOFF IE2332 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2400   BECKHOFF IE2400   Thiết bị BECKHOFF IE2400 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2401   BECKHOFF IE2401   Thiết bị BECKHOFF IE2401 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2403   BECKHOFF IE2403   Thiết bị BECKHOFF IE2403 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2512   BECKHOFF IE2512   Thiết bị BECKHOFF IE2512 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2808   BECKHOFF IE2808   Thiết bị BECKHOFF IE2808 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE2808-0001   BECKHOFF IE2808-0001   Thiết bị BECKHOFF IE2808-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE3102   BECKHOFF IE3102   Thiết bị BECKHOFF IE3102 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IE3112   BECKHOFF IE3112   Thiết bị BECKHOFF IE3112 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam