Cảm biến quang Leuze, PRK5.M3/4P-200-M12, 50146151, HT46CI.E/4W-M12, 50146091, HT25CI.SLHF/4P-M12, 50146090, Set HT46C4P200M12BTU001144, 50146046, LS25C/XX-M8, 50146028, LE25C/4P-M12, 50139695, DRT25C.3R/LT-M8, 50145971, DRT25C.3R/LT-200-M12, 50145970, DRT25C.3R/LT, 50145969, DRT25C.3R/LT-M12, 50145968

Model:  PRK5.M3/4P-200-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50146151  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor  
Model:  HT46CI.E/4W-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50146091  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression  
Model:  HT25CI.SLHF/4P-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50146090  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression  
Model:  Set HT46C4P200M12BTU001144   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50146046  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression set  
Model:  LS25C/XX-M8   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50146028  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter  
Model:  LE25C/4P-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50139695  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver  
Model:  DRT25C.3R/LT-M8   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50145971  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor  
Model:  DRT25C.3R/LT-200-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50145970  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor  
Model:  DRT25C.3R/LT   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50145969  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor  
Model:  DRT25C.3R/LT-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50145968  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor