Cảm biến quang Leuze, SET HT3CIX4P200M12BTX003M572, 50145441, HRT25B/L6.32-2500,200-S12, 50145332, FT318BI.X3/P4-M12, 50145326, HT3C.S3/6X, 50145121, HT15I/PX-M12, 50145109, PRK5/4X-2000-M8, 50145002, HT3C/2N-200-M12, 50144967, HT25C.X/4X-200-M12, 50144956, PRK25C.A2/6G-200-M12, 50144817, LS3C/X-200-M8.3, 50144755

Model:  SET HT3CIX4P200M12BTX003M572   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50145441  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression set  
Model:  HRT25B/L6.32-2500,200-S12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50145332  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression  
Model:  FT318BI.X3/P4-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50145326  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor  
Model:  HT3C.S3/6X   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50145121  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression  
Model:  HT15I/PX-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50145109  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression  
Model:  PRK5/4X-2000-M8   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50145002  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor  
Model:  HT3C/2N-200-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144967  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression  
Model:  HT25C.X/4X-200-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144956  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression  
Model:  PRK25C.A2/6G-200-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144817  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor  
Model:  LS3C/X-200-M8.3   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144755  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter