Cảm biến quang Leuze, LE3C/4-200-M8.3, 50144756, HT10L1-25M.3/L66-M12, 50144701, PRK28/PX-200-M12, 50144684, SET HT46CI/PX-200-M12+BTU300M, 50144560, LS318BI/9D-200-M12, 50144558, LE318B/4P-200-M12, 50144559, LS328I/9D-200-M12, 50144556, LE328/4P-200-M12, 50144557, LE15/N, 50144501, LE15/P, 50144500

Model:  LE3C/4-200-M8.3   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144756  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver  
Model:  HT10L1-25M.3/L66-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144701  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression  
Model:  PRK28/PX-200-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144684  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor  
Model:  SET HT46CI/PX-200-M12+BTU300M   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144560  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression set  
Model:  LS318BI/9D-200-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144558  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter  
Model:  LE318B/4P-200-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144559  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver  
Model:  LS328I/9D-200-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144556  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter  
Model:  LE328/4P-200-M12   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144557  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver  
Model:  LE15/N   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144501  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver  
Model:  LE15/P   Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com
Mã đặt hàng:  50144500  
Mô tả:  Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver