Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T30-1800 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T30-1500, 68000315, MLC500T30-1650, 68000316, MLC500T30-1800, 68000318, MLC500T30-1950, 68000319, MLC500T30-2100, 68000321, MLC500T30-2250, 68000322, MLC500T30-2400, 68000324, MLC500T30-2550, 68000325, MLC500T30-2700, 68000327, MLC500T30-2850, 68000328

Combination product

MLC530R30-1500

Part no.: 68003315
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1500

Part no.: 68000315
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R30-1650

Part no.: 68003316
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1650

Part no.: 68000316
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R30-1800

Part no.: 68003318
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1800

Part no.: 68000318
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R30-1950

Part no.: 68003319
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1950

Part no.: 68000319
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R30-2100

Part no.: 68003321
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-2100

Part no.: 68000321
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R30-2250

Part no.: 68003322
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-2250

Part no.: 68000322
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R30-2400

Part no.: 68003324
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-2400

Part no.: 68000324
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R30-2550

Part no.: 68003325
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-2550

Part no.: 68000325
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R30-2700

Part no.: 68003327
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-2700

Part no.: 68000327
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R30-2850

Part no.: 68003328
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-2850

Part no.: 68000328
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T30-1500, 68000315, MLC500T30-1650, 68000316, MLC500T30-1800, 68000318, MLC500T30-1950, 68000319, MLC500T30-2100, 68000321, MLC500T30-2250, 68000322, MLC500T30-2400, 68000324, MLC500T30-2550, 68000325, MLC500T30-2700, 68000327, MLC500T30-2850, 68000328, MLC530R30-1500, 68003315, MLC530R30-1650, 68003316, MLC530R30-1800, 68003318, MLC530R30-1950, 68003319, MLC530R30-2100, 68003321, MLC530R30-2250, 68003322, MLC530R30-2400, 68003324, MLC530R30-2550, 68003325, MLC530R30-2700, 68003327, MLC530R30-2850, 68003328