Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T20-1950 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T20-1650, 68000216, MLC500T20-1800, 68000218, MLC500T20-1950, 68000219, MLC500T20-2100, 68000221, MLC500T20-2250, 68000222, MLC500T20-2400, 68000224, MLC500T20-2550, 68000225, MLC500T20-2700, 68000227, MLC500T20-2850, 68000228, MLC500T20-3000, 68000230

Combination product

MLC530R20-1650

Part no.: 68003216
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1650

Part no.: 68000216
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-1800

Part no.: 68003218
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1800

Part no.: 68000218
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-1950

Part no.: 68003219
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1950

Part no.: 68000219
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-2100

Part no.: 68003221
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-2100

Part no.: 68000221
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-2250

Part no.: 68003222
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-2250

Part no.: 68000222
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-2400

Part no.: 68003224
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-2400

Part no.: 68000224
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-2550

Part no.: 68003225
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-2550

Part no.: 68000225
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-2700

Part no.: 68003227
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-2700

Part no.: 68000227
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-2850

Part no.: 68003228
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-2850

Part no.: 68000228
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R20-3000

Part no.: 68003230
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-3000

Part no.: 68000230
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T20-1650, 68000216, MLC500T20-1800, 68000218, MLC500T20-1950, 68000219, MLC500T20-2100, 68000221, MLC500T20-2250, 68000222, MLC500T20-2400, 68000224, MLC500T20-2550, 68000225, MLC500T20-2700, 68000227, MLC500T20-2850, 68000228, MLC500T20-3000, 68000230, MLC530R20-1650, 68003216, MLC530R20-1800, 68003218, MLC530R20-1950, 68003219, MLC530R20-2100, 68003221, MLC530R20-2250, 68003222, MLC530R20-2400, 68003224, MLC530R20-2550, 68003225, MLC530R20-2700, 68003227, MLC530R20-2850, 68003228, MLC530R20-3000, 68003230