Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T40-225 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T30-900/V, 68000339, MLC500T40-150, 68000401, MLC500T40-225, 68000402, MLC500T40-300, 68000403, MLC500T40-450, 68000404, MLC500T40-600, 68000406, MLC500T40-750, 68000407, MLC500T40-900, 68000409, MLC500T40-1050, 68000410, MLC500T40-1200, 68000412

Combination product

MLC530R30-900/V

Part no.: 68003339
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-900/V

Part no.: 68000339
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-150

Part no.: 68003401
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-150

Part no.: 68000401
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-225

Part no.: 68003402
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-225

Part no.: 68000402
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-300

Part no.: 68003403
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-300

Part no.: 68000403
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-450

Part no.: 68003404
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-450

Part no.: 68000404
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-600

Part no.: 68003406
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-600

Part no.: 68000406
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-750

Part no.: 68003407
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-750

Part no.: 68000407
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-900

Part no.: 68003409
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-900

Part no.: 68000409
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-1050

Part no.: 68003410
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1050

Part no.: 68000410
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-1200

Part no.: 68003412
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1200

Part no.: 68000412
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T30-900/V, 68000339, MLC500T40-150, 68000401, MLC500T40-225, 68000402, MLC500T40-300, 68000403, MLC500T40-450, 68000404, MLC500T40-600, 68000406, MLC500T40-750, 68000407, MLC500T40-900, 68000409, MLC500T40-1050, 68000410, MLC500T40-1200, 68000412, MLC530R30-900/V, 68003339, MLC530R40-150, 68003401, MLC530R40-225, 68003402, MLC530R40-300, 68003403, MLC530R40-450, 68003404, MLC530R40-600, 68003406, MLC530R40-750, 68003407, MLC530R40-900, 68003409, MLC530R40-1050, 68003410, MLC530R40-1200, 68003412