Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T40-1650 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T40-1350, 68000413, MLC500T40-1500, 68000415, MLC500T40-1650, 68000416, MLC500T40-1800, 68000418, MLC500T40-1950, 68000419, MLC500T40-2100, 68000421, MLC500T40-2250, 68000422, MLC500T40-2400, 68000424, MLC500T40-2550, 68000425, MLC500T40-2700, 68000427

Combination product

MLC530R40-1350

Part no.: 68003413
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1350

Part no.: 68000413
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-1500

Part no.: 68003415
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1500

Part no.: 68000415
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-1650

Part no.: 68003416
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1650

Part no.: 68000416
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-1800

Part no.: 68003418
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1800

Part no.: 68000418
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-1950

Part no.: 68003419
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-1950

Part no.: 68000419
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-2100

Part no.: 68003421
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-2100

Part no.: 68000421
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-2250

Part no.: 68003422
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-2250

Part no.: 68000422
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-2400

Part no.: 68003424
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-2400

Part no.: 68000424
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-2550

Part no.: 68003425
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-2550

Part no.: 68000425
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R40-2700

Part no.: 68003427
Safety light curtain receiver
MLC 500   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T40-2700

Part no.: 68000427
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T40-1350, 68000413, MLC500T40-1500, 68000415, MLC500T40-1650, 68000416, MLC500T40-1800, 68000418, MLC500T40-1950, 68000419, MLC500T40-2100, 68000421, MLC500T40-2250, 68000422, MLC500T40-2400, 68000424, MLC500T40-2550, 68000425, MLC500T40-2700, 68000427, MLC530R40-1350, 68003413, MLC530R40-1500, 68003415, MLC530R40-1650, 68003416, MLC530R40-1800, 68003418, MLC530R40-1950, 68003419, MLC530R40-2100, 68003421, MLC530R40-2250, 68003422, MLC530R40-2400, 68003424, MLC530R40-2550, 68003425, MLC530R40-2700, 68003427