Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC301T40-900 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC301T40-600, 68094406, MLC301T40-750, 68094407, MLC301T40-900, 68094409, MLC301T40-1050, 68094410, MLC301T40-1200, 68094412, MLC300T20-150, 68090201, MLC300T20-225, 68090202

Combination product

MLC311R40-600

Part no.: 68095406
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC301T40-600

Part no.: 68094406
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC311R40-750

Part no.: 68095407
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC301T40-750

Part no.: 68094407
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC311R40-900

Part no.: 68095409
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC301T40-900

Part no.: 68094409
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC311R40-1050

Part no.: 68095410
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC301T40-1050

Part no.: 68094410
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC311R40-1200

Part no.: 68095412
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC301T40-1200

Part no.: 68094412
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC320R20-150

Part no.: 68092201
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-150

Part no.: 68090201
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC320R20-225

Part no.: 68092202
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-225

Part no.: 68090202
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC301T40-600, 68094406, MLC301T40-750, 68094407, MLC301T40-900, 68094409, MLC301T40-1050, 68094410, MLC301T40-1200, 68094412, MLC300T20-150, 68090201, MLC300T20-225, 68090202, MLC311R40-600, 68095406, MLC311R40-750, 68095407, MLC311R40-900, 68095409, MLC311R40-1050, 68095410, MLC311R40-1200, 68095412, MLC320R20-150, 68092201, MLC320R20-225, 68092202