Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC300T40-1650 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC300T40-1350, 68090413, MLC300T40-1500, 68090415, MLC300T40-1650, 68090416, MLC300T40-1800, 68090418, MLC300T40-1950, 68090419, MLC300T40-2100, 68090421, MLC300T40-2400, 68090424, MLC300T40-2700, 68090427, MLC300T40-3000, 68090430, MLC300T90-450, 68090904

Combination product

MLC310R40-1350

Part no.: 68091413
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-1350

Part no.: 68090413
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-1500

Part no.: 68091415
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-1500

Part no.: 68090415
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-1650

Part no.: 68091416
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-1650

Part no.: 68090416
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-1800

Part no.: 68091418
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-1800

Part no.: 68090418
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-1950

Part no.: 68091419
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-1950

Part no.: 68090419
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-2100

Part no.: 68091421
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-2100

Part no.: 68090421
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-2400

Part no.: 68091424
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-2400

Part no.: 68090424
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-2700

Part no.: 68091427
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-2700

Part no.: 68090427
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-3000

Part no.: 68091430
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-3000

Part no.: 68090430
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-450

Part no.: 68091904
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-450

Part no.: 68090904
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC300T40-1350, 68090413, MLC300T40-1500, 68090415, MLC300T40-1650, 68090416, MLC300T40-1800, 68090418, MLC300T40-1950, 68090419, MLC300T40-2100, 68090421, MLC300T40-2400, 68090424, MLC300T40-2700, 68090427, MLC300T40-3000, 68090430, MLC300T90-450, 68090904, MLC310R40-1350, 68091413, MLC310R40-1500, 68091415, MLC310R40-1650, 68091416, MLC310R40-1800, 68091418, MLC310R40-1950, 68091419, MLC310R40-2100, 68091421, MLC310R40-2400, 68091424, MLC310R40-2700, 68091427, MLC310R40-3000, 68091430, MLC310R90-450, 68091904