Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC300T30-150 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC300T20-1800, 68090218, MLC300T20-1950, 68090219, MLC300T30-150, 68090301, MLC300T30-225, 68090302, MLC300T30-300, 68090303, MLC300T30-450, 68090304, MLC300T30-600, 68090306, MLC300T30-750, 68090307, MLC300T30-900, 68090309, MLC300T30-1050, 68090310

Combination product

MLC310R20-1800

Part no.: 68091218
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-1800

Part no.: 68090218
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-1950

Part no.: 68091219
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-1950

Part no.: 68090219
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R30-150

Part no.: 68091301
Safety light curtain receiver
MLC 300   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T30-150

Part no.: 68090301
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R30-225

Part no.: 68091302
Safety light curtain receiver
MLC 300   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T30-225

Part no.: 68090302
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R30-300

Part no.: 68091303
Safety light curtain receiver
MLC 300   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T30-300

Part no.: 68090303
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R30-450

Part no.: 68091304
Safety light curtain receiver
MLC 300   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T30-450

Part no.: 68090304
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R30-600

Part no.: 68091306
Safety light curtain receiver
MLC 300   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T30-600

Part no.: 68090306
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R30-750

Part no.: 68091307
Safety light curtain receiver
MLC 300   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T30-750

Part no.: 68090307
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R30-900

Part no.: 68091309
Safety light curtain receiver
MLC 300   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T30-900

Part no.: 68090309
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R30-1050

Part no.: 68091310
Safety light curtain receiver
MLC 300   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T30-1050

Part no.: 68090310
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC300T20-1800, 68090218, MLC300T20-1950, 68090219, MLC300T30-150, 68090301, MLC300T30-225, 68090302, MLC300T30-300, 68090303, MLC300T30-450, 68090304, MLC300T30-600, 68090306, MLC300T30-750, 68090307, MLC300T30-900, 68090309, MLC300T30-1050, 68090310, MLC310R20-1800, 68091218, MLC310R20-1950, 68091219, MLC310R30-150, 68091301, MLC310R30-225, 68091302, MLC310R30-300, 68091303, MLC310R30-450, 68091304, MLC310R30-600, 68091306, MLC310R30-750, 68091307, MLC310R30-900, 68091309, MLC310R30-1050, 68091310