Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC300T20-600 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC300T20-300, 68090203, MLC300T20-450, 68090204, MLC300T20-600, 68090206, MLC300T20-750, 68090207, MLC300T20-900, 68090209, MLC300T20-1050, 68090210, MLC300T20-1200, 68090212, MLC300T20-1350, 68090213, MLC300T20-1500, 68090215, MLC300T20-1650, 68090216

Combination product

MLC310R20-300

Part no.: 68091203
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-300

Part no.: 68090203
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-450

Part no.: 68091204
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-450

Part no.: 68090204
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-600

Part no.: 68091206
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-600

Part no.: 68090206
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-750

Part no.: 68091207
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-750

Part no.: 68090207
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-900

Part no.: 68091209
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-900

Part no.: 68090209
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-1050

Part no.: 68091210
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-1050

Part no.: 68090210
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-1200

Part no.: 68091212
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-1200

Part no.: 68090212
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-1350

Part no.: 68091213
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-1350

Part no.: 68090213
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-1500

Part no.: 68091215
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-1500

Part no.: 68090215
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-1650

Part no.: 68091216
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-1650

Part no.: 68090216
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC300T20-300, 68090203, MLC300T20-450, 68090204, MLC300T20-600, 68090206, MLC300T20-750, 68090207, MLC300T20-900, 68090209, MLC300T20-1050, 68090210, MLC300T20-1200, 68090212, MLC300T20-1350, 68090213, MLC300T20-1500, 68090215, MLC300T20-1650, 68090216, MLC310R20-300, 68091203, MLC310R20-450, 68091204, MLC310R20-600, 68091206, MLC310R20-750, 68091207, MLC310R20-900, 68091209, MLC310R20-1050, 68091210, MLC310R20-1200, 68091212, MLC310R20-1350, 68091213, MLC310R20-1500, 68091215, MLC310R20-1650, 68091216