Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC530R90-2700-SPG - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC530R90-2400-SPG, 68009924, MLC530R90-2550-SPG, 68009925, MLC530R90-2700-SPG, 68009927, MLC530R90-2850-SPG, 68009928, MLC530R90-3000-SPG, 68009930, MLC530R14300/301800-SPG, 68096000, MLC530R14300/902250-SPG, 68096001, MLC530R14300/901800-SPG, 68096004, MLC530R14300/30600-SPG, 68096006, MLC530R14300/90600-SPG, 68096007

Combination product

MLC530R90-2400-SPG

Part no.: 68009924
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2400

Part no.: 68000924
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R90-2550-SPG

Part no.: 68009925
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2550

Part no.: 68000925
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R90-2700-SPG

Part no.: 68009927
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2700

Part no.: 68000927
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R90-2850-SPG

Part no.: 68009928
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-2850

Part no.: 68000928
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R90-3000-SPG

Part no.: 68009930
Safety light curtain receiver
MLC 500   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T90-3000

Part no.: 68000930
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14300/301800-SPG

Part no.: 68096000
Safety light curtain receiver
MLC 500    
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14300/301800

Part no.: 68096002
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m  
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14300/902250-SPG

Part no.: 68096001
Safety light curtain receiver
MLC 500    
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14300/902250

Part no.: 68096003
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m  
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14300/901800-SPG

Part no.: 68096004
Safety light curtain receiver
MLC 500    
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14300/901800

Part no.: 68096005
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m  
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14300/30600-SPG

Part no.: 68096006
Safety light curtain receiver
MLC 500    
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14300/30600

Part no.: 68096008
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m  
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14300/90600-SPG

Part no.: 68096007
Safety light curtain receiver
MLC 500    
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14300/90600

Part no.: 68096009
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m  
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC530R90-2400-SPG, 68009924, MLC530R90-2550-SPG, 68009925, MLC530R90-2700-SPG, 68009927, MLC530R90-2850-SPG, 68009928, MLC530R90-3000-SPG, 68009930, MLC530R14300/301800-SPG, 68096000, MLC530R14300/902250-SPG, 68096001, MLC530R14300/901800-SPG, 68096004, MLC530R14300/30600-SPG, 68096006, MLC530R14300/90600-SPG, 68096007, MLC500T14300/301800, 68096002, MLC500T14300/902250, 68096003, MLC500T14300/901800, 68096005, MLC500T14300/30600, 68096008, MLC500T14300/90600, 68096009