Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC300T90-900 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC300T90-600, 68090906, MLC300T90-750, 68090907, MLC300T90-900, 68090909, MLC300T90-1050, 68090910, MLC300T90-1200, 68090912, MLC300T90-1350, 68090913, MLC300T90-1500, 68090915, MLC300T90-1650, 68090916, MLC300T90-1800, 68090918, MLC300T90-1950, 68090919

Combination product

MLC310R90-600

Part no.: 68091906
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-600

Part no.: 68090906
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-750

Part no.: 68091907
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-750

Part no.: 68090907
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-900

Part no.: 68091909
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-900

Part no.: 68090909
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-1050

Part no.: 68091910
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-1050

Part no.: 68090910
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-1200

Part no.: 68091912
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-1200

Part no.: 68090912
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-1350

Part no.: 68091913
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-1350

Part no.: 68090913
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-1500

Part no.: 68091915
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-1500

Part no.: 68090915
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-1650

Part no.: 68091916
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-1650

Part no.: 68090916
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-1800

Part no.: 68091918
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-1800

Part no.: 68090918
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-1950

Part no.: 68091919
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-1950

Part no.: 68090919
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC300T90-600, 68090906, MLC300T90-750, 68090907, MLC300T90-900, 68090909, MLC300T90-1050, 68090910, MLC300T90-1200, 68090912, MLC300T90-1350, 68090913, MLC300T90-1500, 68090915, MLC300T90-1650, 68090916, MLC300T90-1800, 68090918, MLC300T90-1950, 68090919, MLC310R90-600, 68091906, MLC310R90-750, 68091907, MLC310R90-900, 68091909, MLC310R90-1050, 68091910, MLC310R90-1200, 68091912, MLC310R90-1350, 68091913, MLC310R90-1500, 68091915, MLC310R90-1650, 68091916, MLC310R90-1800, 68091918, MLC310R90-1950, 68091919