Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ZB9037   BECKHOFF ZB9037   Thiết bị BECKHOFF ZB9037 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9060-R001   BECKHOFF ZB9060-R001   Thiết bị BECKHOFF ZB9060-R001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9060-R002   BECKHOFF ZB9060-R002   Thiết bị BECKHOFF ZB9060-R002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9060-R003   BECKHOFF ZB9060-R003   Thiết bị BECKHOFF ZB9060-R003 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9061-R001   BECKHOFF ZB9061-R001   Thiết bị BECKHOFF ZB9061-R001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9061-R002   BECKHOFF ZB9061-R002   Thiết bị BECKHOFF ZB9061-R002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9061-R003   BECKHOFF ZB9061-R003   Thiết bị BECKHOFF ZB9061-R003 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1000-0030   BECKHOFF ZK1000-0030   Thiết bị BECKHOFF ZK1000-0030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1010-8080-3003   BECKHOFF ZK1010-8080-3003   Thiết bị BECKHOFF ZK1010-8080-3003 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1010-8080-3005   BECKHOFF ZK1010-8080-3005   Thiết bị BECKHOFF ZK1010-8080-3005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-0101-1002   BECKHOFF ZK1090-0101-1002   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-0101-1002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-0101-1005   BECKHOFF ZK1090-0101-1005   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-0101-1005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-0101-1010   BECKHOFF ZK1090-0101-1010   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-0101-1010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-0101-1020   BECKHOFF ZK1090-0101-1020   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-0101-1020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-0101-1030   BECKHOFF ZK1090-0101-1030   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-0101-1030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-0101-1050   BECKHOFF ZK1090-0101-1050   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-0101-1050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-6666-0001   BECKHOFF ZK1090-6666-0001   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-6666-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9100-6030   BECKHOFF ZK1090-9100-6030   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9100-6030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9100-6050   BECKHOFF ZK1090-9100-6050   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9100-6050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0001   BECKHOFF ZK1090-9191-0001   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0002   BECKHOFF ZK1090-9191-0002   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0005   BECKHOFF ZK1090-9191-0005   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0007   BECKHOFF ZK1090-9191-0007   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0007 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0010   BECKHOFF ZK1090-9191-0010   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0012   BECKHOFF ZK1090-9191-0012   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0012 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây