Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ZB3102   BECKHOFF ZB3102   Thiết bị BECKHOFF ZB3102 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB3180   BECKHOFF ZB3180   Thiết bị BECKHOFF ZB3180 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB3200   BECKHOFF ZB3200   Thiết bị BECKHOFF ZB3200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB3300   BECKHOFF ZB3300   Thiết bị BECKHOFF ZB3300 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB4100   BECKHOFF ZB4100   Thiết bị BECKHOFF ZB4100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB4101   BECKHOFF ZB4101   Thiết bị BECKHOFF ZB4101 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB4200   BECKHOFF ZB4200   Thiết bị BECKHOFF ZB4200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB5100   BECKHOFF ZB5100   Thiết bị BECKHOFF ZB5100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB5200   BECKHOFF ZB5200   Thiết bị BECKHOFF ZB5200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB8000-0001   BECKHOFF ZB8000-0001   Thiết bị BECKHOFF ZB8000-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB8110   BECKHOFF ZB8110   Thiết bị BECKHOFF ZB8110 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB8610   BECKHOFF ZB8610   Thiết bị BECKHOFF ZB8610 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB8700   BECKHOFF ZB8700   Thiết bị BECKHOFF ZB8700 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB8701   BECKHOFF ZB8701   Thiết bị BECKHOFF ZB8701 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB8781   BECKHOFF ZB8781   Thiết bị BECKHOFF ZB8781 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB8782   BECKHOFF ZB8782   Thiết bị BECKHOFF ZB8782 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9001   BECKHOFF ZB9001   Thiết bị BECKHOFF ZB9001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9010   BECKHOFF ZB9010   Thiết bị BECKHOFF ZB9010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9010-1000   BECKHOFF ZB9010-1000   Thiết bị BECKHOFF ZB9010-1000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9010-R000   BECKHOFF ZB9010-R000   Thiết bị BECKHOFF ZB9010-R000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9013   BECKHOFF ZB9013   Thiết bị BECKHOFF ZB9013 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9020   BECKHOFF ZB9020   Thiết bị BECKHOFF ZB9020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9020-R000   BECKHOFF ZB9020-R000   Thiết bị BECKHOFF ZB9020-R000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9024   BECKHOFF ZB9024   Thiết bị BECKHOFF ZB9024 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9034   BECKHOFF ZB9034   Thiết bị BECKHOFF ZB9034 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây