Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ZK1020-0101-0015   BECKHOFF ZK1020-0101-0015   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0015 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0020   BECKHOFF ZK1020-0101-0020   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0025   BECKHOFF ZK1020-0101-0025   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0025 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0030   BECKHOFF ZK1020-0101-0030   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0035   BECKHOFF ZK1020-0101-0035   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0035 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0040   BECKHOFF ZK1020-0101-0040   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0040 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0045   BECKHOFF ZK1020-0101-0045   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0045 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0050   BECKHOFF ZK1020-0101-0050   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0060   BECKHOFF ZK1020-0101-0060   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0060 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0075   BECKHOFF ZK1020-0101-0075   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0075 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0080   BECKHOFF ZK1020-0101-0080   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0080 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0100   BECKHOFF ZK1020-0101-0100   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0150   BECKHOFF ZK1020-0101-0150   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0150 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-1000   BECKHOFF ZK1020-0101-1000   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-1000 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-4001   BECKHOFF ZK1020-0101-4001   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-4001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-4003   BECKHOFF ZK1020-0101-4003   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-4003 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-4005   BECKHOFF ZK1020-0101-4005   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-4005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-4010   BECKHOFF ZK1020-0101-4010   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-4010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-4020   BECKHOFF ZK1020-0101-4020   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-4020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-4030   BECKHOFF ZK1020-0101-4030   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-4030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-4040   BECKHOFF ZK1020-0101-4040   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-4040 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-4050   BECKHOFF ZK1020-0101-4050   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-4050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6100-1020   BECKHOFF ZK1031-6100-1020   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6100-1020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6100-1050   BECKHOFF ZK1031-6100-1050   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6100-1050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6100-1100   BECKHOFF ZK1031-6100-1100   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6100-1100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam