Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ZB9041   BECKHOFF ZB9041   Thiết bị BECKHOFF ZB9041 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9042   BECKHOFF ZB9042   Thiết bị BECKHOFF ZB9042 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9043   BECKHOFF ZB9043   Thiết bị BECKHOFF ZB9043 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9044   BECKHOFF ZB9044   Thiết bị BECKHOFF ZB9044 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9045   BECKHOFF ZB9045   Thiết bị BECKHOFF ZB9045 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9047   BECKHOFF ZB9047   Thiết bị BECKHOFF ZB9047 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9050   BECKHOFF ZB9050   Thiết bị BECKHOFF ZB9050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9050-0007   BECKHOFF ZB9050-0007   Thiết bị BECKHOFF ZB9050-0007 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9051   BECKHOFF ZB9051   Thiết bị BECKHOFF ZB9051 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9052   BECKHOFF ZB9052   Thiết bị BECKHOFF ZB9052 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9053   BECKHOFF ZB9053   Thiết bị BECKHOFF ZB9053 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9055   BECKHOFF ZB9055   Thiết bị BECKHOFF ZB9055 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9056   BECKHOFF ZB9056   Thiết bị BECKHOFF ZB9056 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9070   BECKHOFF ZB9070   Thiết bị BECKHOFF ZB9070 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZB9071   BECKHOFF ZB9071   Thiết bị BECKHOFF ZB9071 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZC2000-0000-0005   BECKHOFF ZC2000-0000-0005   Thiết bị BECKHOFF ZC2000-0000-0005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZC2000-0000-0007   BECKHOFF ZC2000-0000-0007   Thiết bị BECKHOFF ZC2000-0000-0007 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZC2000-0000-0008   BECKHOFF ZC2000-0000-0008   Thiết bị BECKHOFF ZC2000-0000-0008 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZC2000-0000-0009   BECKHOFF ZC2000-0000-0009   Thiết bị BECKHOFF ZC2000-0000-0009 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1010-8080-3010   BECKHOFF ZK1010-8080-3010   Thiết bị BECKHOFF ZK1010-8080-3010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0001   BECKHOFF ZK1020-0101-0001   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0002   BECKHOFF ZK1020-0101-0002   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0003   BECKHOFF ZK1020-0101-0003   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0003 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0005   BECKHOFF ZK1020-0101-0005   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1020-0101-0010   BECKHOFF ZK1020-0101-0010   Thiết bị BECKHOFF ZK1020-0101-0010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam