Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

IP1012-B318   BECKHOFF IP1012-B318   Thiết bị BECKHOFF IP1012-B318 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP1012-B510   BECKHOFF IP1012-B510   Thiết bị BECKHOFF IP1012-B510 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP1012-B518   BECKHOFF IP1012-B518   Thiết bị BECKHOFF IP1012-B518 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP1012-B520   BECKHOFF IP1012-B520   Thiết bị BECKHOFF IP1012-B520 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP1012-B528   BECKHOFF IP1012-B528   Thiết bị BECKHOFF IP1012-B528 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP1502-B310   BECKHOFF IP1502-B310   Thiết bị BECKHOFF IP1502-B310 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP1502-B318   BECKHOFF IP1502-B318   Thiết bị BECKHOFF IP1502-B318 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP1502-B510   BECKHOFF IP1502-B510   Thiết bị BECKHOFF IP1502-B510 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP1502-B518   BECKHOFF IP1502-B518   Thiết bị BECKHOFF IP1502-B518 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2000-B310   BECKHOFF IP2000-B310   Thiết bị BECKHOFF IP2000-B310 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2000-B318   BECKHOFF IP2000-B318   Thiết bị BECKHOFF IP2000-B318 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2000-B510   BECKHOFF IP2000-B510   Thiết bị BECKHOFF IP2000-B510 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2001-B200   BECKHOFF IP2001-B200   Thiết bị BECKHOFF IP2001-B200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2001-B310   BECKHOFF IP2001-B310   Thiết bị BECKHOFF IP2001-B310 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2001-B318   BECKHOFF IP2001-B318   Thiết bị BECKHOFF IP2001-B318 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2001-B510   BECKHOFF IP2001-B510   Thiết bị BECKHOFF IP2001-B510 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2001-B510-Turck   BECKHOFF IP2001-B510-Turck   Thiết bị BECKHOFF IP2001-B510-Turck - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2001-B518   BECKHOFF IP2001-B518   Thiết bị BECKHOFF IP2001-B518 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2001-B520   BECKHOFF IP2001-B520   Thiết bị BECKHOFF IP2001-B520 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2001-B528   BECKHOFF IP2001-B528   Thiết bị BECKHOFF IP2001-B528 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2001-B730   BECKHOFF IP2001-B730   Thiết bị BECKHOFF IP2001-B730 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2001-B800   BECKHOFF IP2001-B800   Thiết bị BECKHOFF IP2001-B800 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2002-B310   BECKHOFF IP2002-B310   Thiết bị BECKHOFF IP2002-B310 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2002-B318   BECKHOFF IP2002-B318   Thiết bị BECKHOFF IP2002-B318 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP2002-B510   BECKHOFF IP2002-B510   Thiết bị BECKHOFF IP2002-B510 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam