khoa-cua-da-chuc-nang-euchner-mgb-pn-nha-phan-phoi-thiet-bi-euchner-tai-viet-nam.png

Khóa cửa đa chức năng EUCHNER MGB-PN - MULTIFUNCTIONAL GATE BOX MGB-PN

  • PLe/Category 4 for all safety functions
  • Handle, bolt and guard locking in one
  • Integrated PROFINET RT switch
  • Profisafe integrated

Model:

MGB-B-A1W2A2-PN-105287

 

Mô tả:

Bus module MGB-B...-PN... with 3 controls and indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

105287

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.459

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-B-A300A2-PN-126713

 

Mô tả:

Bus module MGB-B...-PN... with 6 controls and indicators, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

126713

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.460

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-B-A4W2A2-PN-157325

 

Mô tả:

Bus module MGB-B...-PN... with 3 controls and indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

157325

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.461

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-CB-PN-114744

 

Mô tả:

Control panel MGB-...-PN with 13 control elements, push-pull plug, connection for Stacklight, RC12

Mã đặt hàng:

114744

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.462

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-CB-PN-124822

 

Mô tả:

Control panel MGB-...-PN with 11 controls and indicators, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

124822

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.463

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0B-PNA-L-113615

 

Mô tả:

Interlocking module and bus module MGB-L0...-PN with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

113615

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.464

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0B-PNA-L-124128

 

Mô tả:

Interlocking module and bus module MGB-L0...-PN with 2 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

124128

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.465

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0B-PNA-R-113614

 

Mô tả:

Interlocking module and bus module MGB-L0...-PN with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

113614

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.466

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0B-PNA-R-124126

 

Mô tả:

Interlocking module and bus module MGB-L0...-PN with 2 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

124126

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.467

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0HB-PNA-L-113233

 

Mô tả:

Interlocking set MGB-L0...-PN with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

113233

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.468

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0HB-PNA-L-124129

 

Mô tả:

Interlocking set MGB-L0...-PN with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

124129

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.469

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0HB-PNA-R-113232

 

Mô tả:

Interlocking set MGB-L0...-PN with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

113232

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.470

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0HB-PNA-R-124127

 

Mô tả:

Interlocking set MGB-L0...-PN with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

124127

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.471

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-113613

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

113613

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.472

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-114426

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

114426

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.473

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-121833

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 2 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121833

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.474

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-121846

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121846

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.475

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-121855

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121855

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.476

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-121861

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121861

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.477

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-122740

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

122740

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.478

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-124574

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 7 control elements, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

124574

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.479

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-127480

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 5 control elements, emergency release, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

127480

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.480

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-159092

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, emergency release, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

159092

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.481

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-L-165736

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 7 control elements, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

165736

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.482

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-113612

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

113612

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.483

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-114425

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

114425

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.484

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-121831

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 2 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121831

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.485

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-121842

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121842

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.486

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-121851

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121851

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.487

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-121857

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121857

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.488

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-122733

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

122733

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.489

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-124572

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 7 control elements, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

124572

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.490

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-127479

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 5 control elements, emergency release, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

127479

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.491

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-159090

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, emergency release, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

159090

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.492

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNA-R-165735

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 7 control elements, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

165735

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.493

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-L-115138

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115138

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.494

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-L-115421

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115421

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.495

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-L-115620

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

115620

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.496

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-L-117022

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

117022

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.497

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-L-117099

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

117099

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.498

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-L-121867

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121867

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.499

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-R-115136

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115136

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.500

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-R-115419

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115419

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.501

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-R-115619

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

115619

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.502

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-R-117020

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

117020

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.503

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-R-117098

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

117098

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.504

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-PNC-R-121865

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121865

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.505

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1CB-PNA-L-124820

 

Mô tả:

Evaluation module with control and bus module MGB-...-PN with 11 controls and indicators, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

124820

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.506

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1CB-PNA-R-124818

 

Mô tả:

Evaluation module with control and bus module MGB-...-PN with 11 controls and indicators, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

124818

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.507

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-L-113231

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

113231

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.508

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-L-114424

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

114424

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.509

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-L-121834

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 2 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121834

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.510

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-L-121847

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121847

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.511

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-L-121856

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121856

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.512

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-L-121862

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121862

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.513

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-L-122741

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

122741

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.514

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-L-124125

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

124125

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.515

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-L-127372

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 5 control elements, emergency release, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

127372

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.516

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-L-159093

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, emergency release, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

159093

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.517

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-R-113230

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

113230

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.518

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-R-114423

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

114423

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.519

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-R-121832

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 2 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121832

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.520

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-R-121843

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121843

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.521

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-R-121852

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121852

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.522

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-R-121858

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121858

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.523

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-R-122734

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

122734

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.524

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-R-124124

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

124124

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.525

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-R-127371

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 5 control elements, emergency release, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

127371

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.526

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNA-R-159091

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, emergency release, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

159091

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.527

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-L-115139

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115139

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.528

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-L-115420

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115420

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.529

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-L-115622

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

115622

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.530

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-L-117023

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

117023

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.531

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-L-117103

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

117103

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.532

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-L-121868

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121868

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.533

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-R-115137

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115137

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.534

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-R-115418

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

115418

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.535

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-R-115621

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

115621

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.536

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-R-117021

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

117021

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.537

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-R-117102

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN... (guard locking by spring force) with 4 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

117102

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.538

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-PNC-R-121866

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121866

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.539

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HEB-PNA-L-124575

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 7 control elements, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

124575

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.540

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HEB-PNA-L-158417

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 2 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

158417

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.541

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HEB-PNA-L-165738

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 7 control elements, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

165738

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.542

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HEB-PNA-R-124573

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 7 control elements, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

124573

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.543

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HEB-PNA-R-158416

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 2 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

158416

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.544

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HEB-PNA-R-165737

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-PN (guard locking by spring force) with 7 control elements, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

165737

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.545

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HECB-PNA-L-124821

 

Mô tả:

Locking set with control and bus module MGB-...-PN with 11 controls and indicators, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

124821

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.546

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HECB-PNA-R-124819

 

Mô tả:

Locking set with control and bus module MGB-...-PN with 11 controls and indicators, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

124819

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.547

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PN-L-109826

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

109826

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.548

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PN-R-109825

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

109825

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.549

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-113990

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 6 controls or indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

113990

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.550

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-114045

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) without controls or indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

114045

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.551

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-121838

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 6 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121838

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.552

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-121844

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121844

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.553

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-121853

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121853

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.554

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-121863

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121863

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.555

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-125577

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 2 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

125577

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.556

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-L-161482

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 5 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

161482

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.557

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-R-113133

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 6 controls and indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

113133

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.558

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-R-114044

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) without controls or indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

114044

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.559

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-R-121836

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 6 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121836

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.560

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-R-121840

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121840

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.561

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-R-121848

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121848

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.562

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-R-121859

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121859

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.563

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-R-125575

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 2 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

125575

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.564

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNA-R-161481

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 5 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

161481

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.565

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNC-L-114399

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

114399

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.566

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNC-L-116523

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

116523

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.567

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNC-L-117026

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

117026

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.568

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNC-L-117101

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

117101

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.569

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNC-R-114398

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

114398

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.570

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNC-R-116521

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

116521

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.571

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNC-R-117024

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

117024

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.572

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-PNC-R-117100

 

Mô tả:

Evaluation module and bus module MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

117100

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.573

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2CB-PN-L-106224

 

Mô tả:

Evaluation module with control and bus module MGB-...-PN with 11 controls and indicators, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

106224

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.574

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2CB-PN-R-106053

 

Mô tả:

Evaluation module with control and bus module MGB-...-PN with 11 controls and indicators, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

106053

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.575

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2CB-PNA-L-157124

 

Mô tả:

Evaluation module with control and bus module MGB-...-PN with 11 controls and indicators, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

157124

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.576

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2CB-PNA-R-157121

 

Mô tả:

Evaluation module with control and bus module MGB-...-PN with 11 controls and indicators, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

157121

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.577

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PN-L-109857

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

109857

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.578

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PN-R-109856

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

109856

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.579

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-L-113989

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) without controls or indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

113989

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.580

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-L-113991

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 6 controls or indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

113991

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.581

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-L-121839

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 6 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121839

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.582

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-L-121845

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121845

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.583

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-L-121854

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121854

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.584

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-L-121864

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121864

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.583

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-L-122454

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 5 controls and indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

122454

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.584

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-L-125576

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 2 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

125576

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.585

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-R-113134

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 6 controls and indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

113134

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.584

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-R-113988

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) without controls or indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

113988

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.585

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-R-121837

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 6 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121837

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.586

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-R-121841

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121841

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.585

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-R-121849

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

121849

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.586

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-R-121860

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

121860

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.587

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-R-122452

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 5 controls and indicators, push-pull plug

Mã đặt hàng:

122452

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.586

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNA-R-125574

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 2 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

125574

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.587

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNC-L-114397

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

114397

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.588

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNC-L-116524

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

116524

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.587

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNC-L-117027

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

117027

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.588

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNC-L-117105

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

117105

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.589

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNC-L-122904

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

122904

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.588

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNC-R-113860

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

113860

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.589

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNC-R-116522

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 3 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

116522

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.590

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNC-R-117025

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

117025

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.589

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNC-R-117104

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, push-pull plug

Mã đặt hàng:

117104

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.590

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-PNC-R-122902

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 4 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

122902

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.591

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HEB-PNA-L-161484

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN (guard locking by spring force) with 5 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

161484

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.590

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HEB-PNA-R-161483

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 4 pushbuttons, emergency stop, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

161483

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.591

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HECB-PN-L-105284

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 11 controls and indicators, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

105284

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.592

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HECB-PN-R-105283

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN... (guard locking by solenoid force) with 11 controls and indicators, push-pull plug, RC12

Mã đặt hàng:

105283

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.591

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HECB-PNA-L-157125

 

Mô tả:

Evaluation module with control and bus module MGB-...-PN with 11 controls and indicators, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

157125

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.592

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HECB-PNA-R-157122

 

Mô tả:

Locking set MGB-...-PN with 11 controls and indicators, 7/8" and M12 plugs, RC12

Mã đặt hàng:

157122

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.593

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY