1821.047.017 - Bánh xe tăng kích Signode 1821.047.017 - Signode Vietnam

1821.047.017, Signode 1821.047.017, Bánh xe tăng kích Signode 1821.047.017, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Tension wheel 1821.047.017
Tension wheel for BXT2-16 Signode electric Strapping Tools

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.

1832.039.196 - Bánh đai hoàn chỉnh Signode 1832.039.196 - Signode Vietnam

1832.039.196, Signode 1832.039.196, Bánh đai hoàn chỉnh Signode 1832.039.196, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Belt wheel complete 1832.039.196
Orgapack Toothed Belt Wheel Complete

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.

1832.022.109 - Đáy tấm răng Signode 1832.022.109 - Signode Vietnam

1832.022.109, Signode 1832.022.109, Đáy tấm răng Signode 1832.022.109, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Tooth plate bottom 1832.022.109
Đáy miếng dán răng thay thế cho công cụ dải pin Orgapack ORT250

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.

1821.048.018 - Tấm răng Signode 1821.048.018 - Signode Vietnam

1821.048.018, Signode 1821.048.018, Tấm răng Signode 1821.048.018, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Tooth plate 1821.048.018
Tấm răng dùng cho Dụng cụ đóng đai nhựa dùng pin BXT2-16 Signode

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.

1821.209.027 - Lưỡi dao cắt Signode 1821.209.027 - Signode Vietnam

1821.209.027, Signode 1821.209.027, Lưỡi dao cắt Signode 1821.209.027, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Knife 1821.209.027
Lưỡi dao cắt 1821.209.027 dùng cho phụ tùng thay thế Signode BXT2-16

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.

1821.152.069 - Bo mạch Signode 1821.152.069 - Signode Vietnam

1821.152.069, Signode 1821.152.069, Bo mạch Signode 1821.152.069, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Printed circuit board 1821.152.069
Bo mạch máy tính thay thế cho các công cụ dải pin Orgapack ORT250

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.

1821.084.009 - Nút nhấn Signode 1821.084.009 - Signode Vietnam

1821.084.009, Signode 1821.084.009, Nút nhấn Signode 1821.084.009, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Switch button 1821.084.009
Nút nhấn

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.

1821.151.017 - Cáp hàn Signode 1821.151.017 - Signode Vietnam

1821.151.017, Signode 1821.151.017, Cáp hàn Signode 1821.151.017, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Welding cables 1821.151.017
Căng cáp thay thế cho băng đeo pin Orgapack ORT250ORT400

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.

1821.151.015 - Cáp trung gian có phích cắm Signode 1821.151.015 - Signode Vietnam

1821.151.015, Signode 1821.151.015, Cáp trung gian có phích cắm Signode 1821.151.015, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Stecker Intermediate cable 1821.151.015
Cáp trung gian có phích cắm

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.

1821.151.018 - Cáp tín hiệu Signode 1821.151.018 - Signode Vietnam

1821.151.018, Signode 1821.151.018, Cáp tín hiệu Signode 1821.151.018, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Signal cable 1821.151.018
Cáp tín hiệu thay thế cho Orgapack ORT250

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.

1821.152.072 - Bảng mạch in hoàn chỉnh Signode 1821.152.072 - Signode Vietnam

1821.152.072, Signode 1821.152.072, Bảng mạch in hoàn chỉnh Signode 1821.152.072, Signode Vietnam

Đại lý/Nhà phân phối Signode Vietnam

Xuất xứ: Italy
Printed circuit board complete 1821.152.072
Bảng mạch in hoàn chỉnh

MUA HÀNG

Hotline/Zalo: Mr TUẤN 0357 988 660.