khoa-cua-da-chuc-nang-mgb-ethernet-ip™-nha-phan-phoi-thiet-bi-euchner-tai-viet-nam.png

Khóa cửa đa chức năng EUCHNER MGB ETHERNET/IP™ - MULTIFUNCTIONAL GATE BOX MGB ETHERNET/IP™

  • Maximum safety, category 4/PL e
  • Safety system with guard locking, handle and bolt
  • Integrated Ethernet/IP™ switch
  • CIP Safety protocol

Model:

MGB-L0B-EIA-L-136557

 

Mô tả:

Interlocking module MGB-L0...-EI with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

136557

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.459

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0B-EIA-R-136553

 

Mô tả:

Interlocking module MGB-L0...-EI with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

136553

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.460

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0HB-EIA-L-158250

 

Mô tả:

Interlocking set MGB-L0...-EI with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

158250

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.461

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L0HB-EIA-R-158249

 

Mô tả:

Interlocking set MGB-L0...-EI with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

158249

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.461

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-EIA-L-126637

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

126637

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.462

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-EIA-L-128326

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

128326

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.462

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-EIA-L-136390

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 4 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

136390

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.463

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-EIA-R-126635

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

126635

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.463

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-EIA-R-128323

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

128323

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.464

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1B-EIA-R-136388

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 4 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

136388

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.464

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-EIA-L-126638

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

126638

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.465

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-EIA-L-128327

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

128327

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.465

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-EIA-L-136389

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 4 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

136389

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.466

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-EIA-R-126636

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

126636

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.466

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-EIA-R-128324

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

128324

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.467

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HB-EIA-R-136386

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1...-EI (guard locking by spring force) with 4 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

136386

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.467

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-EIA-L-127678

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2...-EI (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

127678

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.468

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-EIA-L-136522

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2...-EI (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC12

Mã đặt hàng:

136522

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.468

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-EIA-L-136523

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2...-EI (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

136523

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.469

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-EIA-L-136525

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2...-EI (guard locking by solenoid force) with 4 pushbuttons, emergency stop, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

136525

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.469

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-EIA-R-127676

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2...-EI (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

127676

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.470

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-EIA-R-136508

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2...-EI (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC12

Mã đặt hàng:

136508

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.470

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2B-EIA-R-136511

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2...-EI (guard locking by solenoid force) with 4 pushbuttons, emergency stop, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

136511

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.471

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-EIA-L-127679

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-EI (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

127679

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.471

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-EIA-L-157791

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-EI (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC12

Mã đặt hàng:

157791

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.472

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-EIA-R-127677

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-EI (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

127677

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.472

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HB-EIA-R-157789

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-EI (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons , emergency stop, M12, RC12

Mã đặt hàng:

157789

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.473

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HEB-EIA-L-161480

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN (guard locking by spring force) with 5 control elements, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

161480

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.473

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HEB-EIA-R-161479

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2...-PN (guard locking by solenoid force) with 4 pushbuttons, emergency stop, 7/8" and M12 plugs

Mã đặt hàng:

161479

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.474

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY