Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ZK1090-9191-C016   BECKHOFF ZK1090-9191-C016   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C016 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C017   BECKHOFF ZK1090-9191-C017   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C017 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C018   BECKHOFF ZK1090-9191-C018   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C018 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C019   BECKHOFF ZK1090-9191-C019   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C019 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C020   BECKHOFF ZK1090-9191-C020   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C050   BECKHOFF ZK1090-9191-C050   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9193-9001   BECKHOFF ZK1090-9193-9001   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9193-9001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0001   BECKHOFF ZK1091-1001-0001   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0002   BECKHOFF ZK1091-1001-0002   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0004   BECKHOFF ZK1091-1001-0004   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0004 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0005   BECKHOFF ZK1091-1001-0005   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0008   BECKHOFF ZK1091-1001-0008   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0008 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0009   BECKHOFF ZK1091-1001-0009   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0009 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0010   BECKHOFF ZK1091-1001-0010   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0011   BECKHOFF ZK1091-1001-0011   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0011 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0012   BECKHOFF ZK1091-1001-0012   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0012 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0013   BECKHOFF ZK1091-1001-0013   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0013 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0015   BECKHOFF ZK1091-1001-0015   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0015 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0020   BECKHOFF ZK1091-1001-0020   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0025   BECKHOFF ZK1091-1001-0025   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0025 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0026   BECKHOFF ZK1091-1001-0026   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0026 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0027   BECKHOFF ZK1091-1001-0027   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0027 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0030   BECKHOFF ZK1091-1001-0030   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0040   BECKHOFF ZK1091-1001-0040   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0040 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1091-1001-0045   BECKHOFF ZK1091-1001-0045   Thiết bị BECKHOFF ZK1091-1001-0045 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam