Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ZK1090-9191-6025   BECKHOFF ZK1090-9191-6025   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6025 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6030   BECKHOFF ZK1090-9191-6030   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6035   BECKHOFF ZK1090-9191-6035   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6035 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6040   BECKHOFF ZK1090-9191-6040   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6040 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6050   BECKHOFF ZK1090-9191-6050   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6060   BECKHOFF ZK1090-9191-6060   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6060 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6070   BECKHOFF ZK1090-9191-6070   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6070 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6075   BECKHOFF ZK1090-9191-6075   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6075 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6080   BECKHOFF ZK1090-9191-6080   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6080 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6090   BECKHOFF ZK1090-9191-6090   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6090 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6100   BECKHOFF ZK1090-9191-6100   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6110   BECKHOFF ZK1090-9191-6110   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6110 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6120   BECKHOFF ZK1090-9191-6120   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6120 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6150   BECKHOFF ZK1090-9191-6150   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6150 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6200   BECKHOFF ZK1090-9191-6200   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6230   BECKHOFF ZK1090-9191-6230   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6230 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6250   BECKHOFF ZK1090-9191-6250   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6250 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6300   BECKHOFF ZK1090-9191-6300   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6300 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6350   BECKHOFF ZK1090-9191-6350   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6350 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6400   BECKHOFF ZK1090-9191-6400   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6400 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6450   BECKHOFF ZK1090-9191-6450   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6450 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-6500   BECKHOFF ZK1090-9191-6500   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-6500 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-A010   BECKHOFF ZK1090-9191-A010   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-A010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-A020   BECKHOFF ZK1090-9191-A020   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-A020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-A030   BECKHOFF ZK1090-9191-A030   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-A030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-A040   BECKHOFF ZK1090-9191-A040   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-A040 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-A050   BECKHOFF ZK1090-9191-A050   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-A050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-A060   BECKHOFF ZK1090-9191-A060   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-A060 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-A075   BECKHOFF ZK1090-9191-A075   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-A075 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-A100   BECKHOFF ZK1090-9191-A100   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-A100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-A200   BECKHOFF ZK1090-9191-A200   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-A200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-B020   BECKHOFF ZK1090-9191-B020   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-B020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-B100   BECKHOFF ZK1090-9191-B100   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-B100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-B330   BECKHOFF ZK1090-9191-B330   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-B330 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-B500   BECKHOFF ZK1090-9191-B500   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-B500 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C001   BECKHOFF ZK1090-9191-C001   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C001 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C002   BECKHOFF ZK1090-9191-C002   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C003   BECKHOFF ZK1090-9191-C003   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C003 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C004   BECKHOFF ZK1090-9191-C004   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C004 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C005   BECKHOFF ZK1090-9191-C005   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C006   BECKHOFF ZK1090-9191-C006   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C006 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C007   BECKHOFF ZK1090-9191-C007   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C007 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C008   BECKHOFF ZK1090-9191-C008   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C008 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C009   BECKHOFF ZK1090-9191-C009   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C009 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C010   BECKHOFF ZK1090-9191-C010   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C011   BECKHOFF ZK1090-9191-C011   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C011 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C012   BECKHOFF ZK1090-9191-C012   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C012 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C013   BECKHOFF ZK1090-9191-C013   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C013 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C014   BECKHOFF ZK1090-9191-C014   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C014 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-C015   BECKHOFF ZK1090-9191-C015   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-C015 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam