Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ZK1090-9191-1003   BECKHOFF ZK1090-9191-1003   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1003 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1005   BECKHOFF ZK1090-9191-1005   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1007   BECKHOFF ZK1090-9191-1007   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1007 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1008   BECKHOFF ZK1090-9191-1008   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1008 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1010   BECKHOFF ZK1090-9191-1010   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1012   BECKHOFF ZK1090-9191-1012   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1012 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1013   BECKHOFF ZK1090-9191-1013   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1013 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1015   BECKHOFF ZK1090-9191-1015   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1015 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1020   BECKHOFF ZK1090-9191-1020   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1030   BECKHOFF ZK1090-9191-1030   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1050   BECKHOFF ZK1090-9191-1050   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1070   BECKHOFF ZK1090-9191-1070   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1070 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1075   BECKHOFF ZK1090-9191-1075   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1075 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1080   BECKHOFF ZK1090-9191-1080   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1080 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1100   BECKHOFF ZK1090-9191-1100   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1120   BECKHOFF ZK1090-9191-1120   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1120 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1150   BECKHOFF ZK1090-9191-1150   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1150 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1200   BECKHOFF ZK1090-9191-1200   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1250   BECKHOFF ZK1090-9191-1250   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1250 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1300   BECKHOFF ZK1090-9191-1300   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1300 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1350   BECKHOFF ZK1090-9191-1350   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1350 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1400   BECKHOFF ZK1090-9191-1400   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1400 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1500   BECKHOFF ZK1090-9191-1500   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1500 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1550   BECKHOFF ZK1090-9191-1550   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1550 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1600   BECKHOFF ZK1090-9191-1600   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1600 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam