Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ZK1090-9191-0015   BECKHOFF ZK1090-9191-0015   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0015 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0017   BECKHOFF ZK1090-9191-0017   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0017 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0020   BECKHOFF ZK1090-9191-0020   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0025   BECKHOFF ZK1090-9191-0025   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0025 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0030   BECKHOFF ZK1090-9191-0030   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0035   BECKHOFF ZK1090-9191-0035   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0035 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0040   BECKHOFF ZK1090-9191-0040   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0040 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0050   BECKHOFF ZK1090-9191-0050   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0055   BECKHOFF ZK1090-9191-0055   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0055 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0060   BECKHOFF ZK1090-9191-0060   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0060 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0070   BECKHOFF ZK1090-9191-0070   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0070 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0080   BECKHOFF ZK1090-9191-0080   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0080 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0090   BECKHOFF ZK1090-9191-0090   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0090 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0100   BECKHOFF ZK1090-9191-0100   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0120   BECKHOFF ZK1090-9191-0120   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0120 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0130   BECKHOFF ZK1090-9191-0130   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0130 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0150   BECKHOFF ZK1090-9191-0150   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0150 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0200   BECKHOFF ZK1090-9191-0200   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0250   BECKHOFF ZK1090-9191-0250   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0250 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0300   BECKHOFF ZK1090-9191-0300   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0300 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0350   BECKHOFF ZK1090-9191-0350   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0350 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0400   BECKHOFF ZK1090-9191-0400   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0400 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0450   BECKHOFF ZK1090-9191-0450   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0450 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-0500   BECKHOFF ZK1090-9191-0500   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-0500 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1090-9191-1002   BECKHOFF ZK1090-9191-1002   Thiết bị BECKHOFF ZK1090-9191-1002 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam