Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

ZK1031-6300-1050   BECKHOFF ZK1031-6300-1050   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6300-1050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6300-1100   BECKHOFF ZK1031-6300-1100   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6300-1100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6300-1150   BECKHOFF ZK1031-6300-1150   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6300-1150 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6354-1003   BECKHOFF ZK1031-6354-1003   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6354-1003 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6354-1005   BECKHOFF ZK1031-6354-1005   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6354-1005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6354-1010   BECKHOFF ZK1031-6354-1010   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6354-1010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6354-1020   BECKHOFF ZK1031-6354-1020   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6354-1020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6354-1050   BECKHOFF ZK1031-6354-1050   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6354-1050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6354-1100   BECKHOFF ZK1031-6354-1100   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6354-1100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6354-1150   BECKHOFF ZK1031-6354-1150   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6354-1150 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6400-1020   BECKHOFF ZK1031-6400-1020   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6400-1020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6400-1050   BECKHOFF ZK1031-6400-1050   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6400-1050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6400-1100   BECKHOFF ZK1031-6400-1100   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6400-1100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6400-1150   BECKHOFF ZK1031-6400-1150   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6400-1150 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6451-1025   BECKHOFF ZK1031-6451-1025   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6451-1025 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1031-6451-1050   BECKHOFF ZK1031-6451-1050   Thiết bị BECKHOFF ZK1031-6451-1050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1052-6100-3010   BECKHOFF ZK1052-6100-3010   Thiết bị BECKHOFF ZK1052-6100-3010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1052-6100-3020   BECKHOFF ZK1052-6100-3020   Thiết bị BECKHOFF ZK1052-6100-3020 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1052-6100-3025   BECKHOFF ZK1052-6100-3025   Thiết bị BECKHOFF ZK1052-6100-3025 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1052-6100-3030   BECKHOFF ZK1052-6100-3030   Thiết bị BECKHOFF ZK1052-6100-3030 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1052-6100-3050   BECKHOFF ZK1052-6100-3050   Thiết bị BECKHOFF ZK1052-6100-3050 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1052-6100-3100   BECKHOFF ZK1052-6100-3100   Thiết bị BECKHOFF ZK1052-6100-3100 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1052-6152-3003   BECKHOFF ZK1052-6152-3003   Thiết bị BECKHOFF ZK1052-6152-3003 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1052-6152-3005   BECKHOFF ZK1052-6152-3005   Thiết bị BECKHOFF ZK1052-6152-3005 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
ZK1052-6152-3010   BECKHOFF ZK1052-6152-3010   Thiết bị BECKHOFF ZK1052-6152-3010 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam