Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của các ngành công nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và các sản phẩm chất lượng cao từ những hãng sản xuất thiết bị tự động uy tín và hàng đầu trên thể giới nhằm đảm bảo hàng hóa, thiết bị cung cấp cho quý khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

 

Thiết bị BECKHOFF chính hãng - Đại lý BECKHOFF Việt Nam

Pitesco là đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Những sản phẩm BECKHOFF do Pitesco cung cấp:

IP3102-B800   BECKHOFF IP3102-B800   Thiết bị BECKHOFF IP3102-B800 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3102-B810   BECKHOFF IP3102-B810   Thiết bị BECKHOFF IP3102-B810 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B200   BECKHOFF IP3112-B200   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B310   BECKHOFF IP3112-B310   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B310 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B318   BECKHOFF IP3112-B318   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B318 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B318 IFM   BECKHOFF IP3112-B318 IFM   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B318 IFM - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B400   BECKHOFF IP3112-B400   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B400 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B510   BECKHOFF IP3112-B510   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B510 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B518   BECKHOFF IP3112-B518   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B518 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B520   BECKHOFF IP3112-B520   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B520 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B528   BECKHOFF IP3112-B528   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B528 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B730   BECKHOFF IP3112-B730   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B730 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3112-B800   BECKHOFF IP3112-B800   Thiết bị BECKHOFF IP3112-B800 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B200   BECKHOFF IP3202-B200   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B200 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B310   BECKHOFF IP3202-B310   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B310 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B318   BECKHOFF IP3202-B318   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B318 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B318 IFM   BECKHOFF IP3202-B318 IFM   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B318 IFM - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B400   BECKHOFF IP3202-B400   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B400 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B510   BECKHOFF IP3202-B510   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B510 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B518   BECKHOFF IP3202-B518   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B518 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B520   BECKHOFF IP3202-B520   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B520 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B528   BECKHOFF IP3202-B528   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B528 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B730   BECKHOFF IP3202-B730   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B730 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B800   BECKHOFF IP3202-B800   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B800 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com
IP3202-B810   BECKHOFF IP3202-B810   Thiết bị BECKHOFF IP3202-B810 - Đại lý BECKHOFF Việt Nam   Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm BECKHOFF Vietnam tại đây

Máy tính công nghiệp BECKHOFF, Thiết bị giao tiếp I/O BECKHOFF, Biến dòng BECKHOFF, Bộ nguồn BECKHOFF, Hệ thống giao thức truyền thông BECKHOFF, Bộ truyền động BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF Việt Nam